Regeringen pratar jämställdhet, offentlig sektor pratar jämställdhet, de allra flesta branscher pratar idag på något sätt om jämställdhet. Många organisationer har nog även en plan för hur denna ska uppnå en bättre fördelning bland sina chefer och i sin ledning. Sverige är ett av världens mest jämställda länder, vi hamnar på fjärde plats efter Island, Finland och Norge. Och utvecklingen går framåt. I Sverige har det tillsatts en jämställdhetsmyndighet som ska verka för att män och kvinnor ska ha samma makt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Island blev nyligen det första landet i världen som gjorde det olagligt att sätta olika lön mellan män och kvinnor.

Nedan siffror från Allbrights rapporter visar hur det ser ut på svenska börsbolag idag och pekar dock tydligt på att vi i Sverige fortfarande har jobb kvar att göra.

21% kvinnor i ledningsgrupper
33% kvinnor i styrelser
6% kvinnor på VD-posten
6% kvinnor på ordförande-posten
13% kvinnor i valberedningar

Som så mycket annat så kommer det tillbaka till ledarskap. Det är chefer och ledare som på riktigt kan vara med och skapa en förändring. Att föregå med exempel och utmana normer i hur du kan rekrytera och lyfta fram personer. Att själv vara en inspirerande ledare och förebild som andra ser upp till. Men för att chefer på alla nivåer inom ett företag ska kunna axla den rollen behöver strukturer och kultur cementeras från högsta nivån. Det är på ledningsgruppsnivå som stora förändringar kan skapas och det är dessa chefer och ledare som kan få med sig hela sin organisation på samma tåg.

Jag hoppas att de 6% kvinnliga Verkställande Direktörer vi har bland våra börsbolag kan inspirera morgondagens kvinnliga ledare att vilja gå samma väg, och att det kan bidra till att vi om bara några år ser en förändring av den siffran. Jag hoppas att de 87% män som idag sitter i börsbolagens valberedningar snart ska öppna upp för att välkomna fler kvinnor inom valberedningarna och till att nomineras till styrelserna. Jag hoppas att chefer, ledare och medarbetare inom alla organisationer axlar det ansvar som det innebär att verka för en jämställd organisation. Jag gör det eftersom med jämställdhet kommer också bättre resultat och lönsamhet, gång på gång bevisat i studier och i forskning. Här finns det bara fördelar att hämta.

För det är inte för inte som jämställdhet är något som bör drivas av alla organisationer. Det finns flertalet studier och forskning som visar på att jämställdhet inom en organisation bidrar till bättre resultat och värde för företaget. Exempelvis har McKinzie påvisat ett statistiskt säkerställt samband mellan jämställdhet och lönsamhet, där jämställda bolag har högre sannolikhet att överprestera jämfört med de som inte är jämställda. Och tittar vi på de börsnoterade bolag i Sverige som är jämställda så kan vi se att de från 2016 och tre år bak hade presterat mer än dubbelt så bra jämfört med Stockholmsbörsens (OMXSPI). Återigen, här finns det verkligen bara fördelar att hämta.

trelleborgskommun

Källor: Allbright, World Economic Forum, McKinsey&Company, Avanza


Under Framtidens Ledarskap den 23 maj kommer du att få ta del av case från framstående företag, och hur de har arbetat med jämställdhet, organisationskultur och jämställdhet. Det är ett forum för att dela kunskap, nätverka och inspirera. Det är ett forum för dig som är chef eller ledare och vill vara med och forma morgondagens ledarskap.
Varmt välkommen!

talarbild-Li-1