Telia har blivit en ännu attraktivare arbetsplats. Och plötsligt är det dubbelt så många medarbetare som är stolta över att ta emot gäster i våra lokaler. Vad är det som har hänt? Vi har träffat Mille Beckman på Telia Company för att få en klarare bild kring deras nya arbetsplats och arbetssätt, se en kort summering nedan kring vad Telia betonar är viktigt vid denna typ av förändringsresa:

Jo, vi har genomgått ett stort förändringsprojekt kring våra lokaler och arbetsmetoder. Eller genomgår kanske man ska säga – projektet pågår fortfarande! Bakgrunden var att vår tidigare arbetsplats inte uppfyllde kraven för att vi skulle kunna accelerera och ta nästa steg mot ”the new generation telco”. Vi hade ett behov av att förändra arbetssätten, att samla våra olika varumärken och att förstärka företagskulturen. Vi har träffat Mille Beckman som har varit med och drivit denna förändringsresa och som berättar vidare: 

Med upplevelsen i centrum

Den fysiska miljön var en del av lösningen, det insåg vi tidigt, och beslutade oss 2014 för att flytta kontoret till Solna. Där skulle vi kunna samla alla företag i koncernen och låta alla team mötas i en modern verksamhetsbaserad arbetsplats. Det var också viktigt att styra arbetsmetoderna mot ännu högre grad av mobilitet, vilket i sin tur ställde nya krav på våra it-lösningar. Men vår förändring har visat sig vara betydligt mer än ett byggprojekt och ny teknik. Det kan snarare beskrivas som en samverkan mellan flera enheter för att skapa ”THE place to work” – en arbetsplats där upplevelsen står i centrum och där det pågår ett fortlöpande med såväl strategi som kultur.

Blivit ett papperslöst kontor

En av de stora utmaningarna är den mänskliga faktorn, alltså vi medarbetare. Vi ska ta till oss ett nytt arbetssätt och ett nytt förhållningssätt till kontorsytorna. Det har också – till slut får man väl säga – blivit ett papperslöst kontor, vi har inte längre förvaringsutrymmen för pärmar och papper. För vissa har det gått lätt att ta till sig och genomgå förändringen, medan andra behöver lite längre tid på sig. Det är helt naturligt. Totalt sett har vi i alla fall kommit en bra bit på vår förändringsresa. Vi har en digital arbetsplats vad gäller företagskultur, teknik och fysiska lokaler, med ännu bättre tillgänglighet till information jämfört med tidigare. Vi har mycket fler spontana möten, vi har kommit varandra närmare, vi är mer kundnära och fler kunder kommer hit till oss. Samtidigt är det här en resa som kommer att fortsätta och pågå kontinuerligt. Det är konstant förändring som är normaltillståndet nu – och vår arbetsplats är anpassad till detta.

Dessutom tilldelades Telia Company en utmärkelse i Nordens Bästa Digitala Arbetsplats för ”Digitala stöd i den fysiska arbetsplatsen”.

 

Digital Workplace Summit den 22 november kommer talare, experter, deltagare och partners att nätverka och diskutera best practice kring hur du/ni kan driva förändringar inom den digitala arbetsplatsen som leder till förändrade beteenden och mätbar effekthemtagning såsom ökat engagemang, innovationskraft och produktivitet! Hoppas vi ses där!

talare