Ditt projekt ska precis sjösättas och att du är redo att hoppa på båten och styra mot ett tydlig destination? Det enda problemet är att du inte har en tydlig kurs och rutt utmärkt på kartan. Känner du igen dig? Det är så otroligt viktigt att sätta en tydlig strategi och plan för att optimera arbetet, ledtider och resultat i ett projekt. Jag har träffat Gustav Molnar, Diwo, som berättar sina 10 tips kring hur du tar fram en strategi.

Konsten att ta fram en strategi:

1. Säkerställ ägarskap för strategin

2. Låt strategin svara på varför, vem, vad och hur

3. Tydlig koppling till affärsstrategiska mål

4. Skilj på effektområden, effektmål och användarmål

5. Få med ledningsgruppen inkluderande HR och kommunikation

6. Prata verksamhetsstrategi framför IT-strategi

7. Inkludera strategi för förvaltning och livscykelhantering

8. Välj hellre få effektmål som följs upp än för många

9. Strategi för mätning, uppföljning och åtgärder

10. Långsiktig roadmap


diwo

Gustav berättar mer kring detta på Digital Workplace Summit den 16 maj 2018 på Hotel Rival.

 

talarlogotyper_1