I detta inlägg gästas bloggen av Niklas Angmyr, VD på Palorial. Han delar med sig av sina tankar, insikter och erfarenheter kring varför det är viktigt med kreativa och effektiva arbetsätt. Dessutom delar Niklas med sig av sin senaste studie genomförd tillsammans med Kairos Future. Från och med nästa stycke och nedåt är alltså Niklas ord.

Hur skapas affärsvärde idag? Och allt mer i framtiden?

Säkerligen har du hört talas om automatisering, robotar och artificiell intelligens? Kanske till och med mörka fabriker? Om inte, mörka fabriker är fabriker som är nedsläckta, där jobbar bara robotar och de behöver inget ljus för att jobba. Den mörka fabriken hanterar den förutsägbara och repeterbara produktionen. Inte något nytt.

Affärsvärde idag och alltmer i framtiden, kommer i allt mindre grad genereras av rutinarbete och repetition. Tvärtom, affärsvärde skapas när det finns god förmåga att hantera det som inte gjorts förr. Att skapa något nytt, en skalbar innovation eller att utveckla något som inte funnits förut, möjliggör stort affärsvärde (tänk till exempel iPhone som gjort Apple till ett av världens mest rika företag). Men det behöver inte vara så storslaget, alldagliga ständiga förbättringar och avvikelsehantering handlar också om att lösa något som inte lösts förr. Den gemensamma nämnaren är unicitet. Motsatsen, det repeterbara och förutsägbara, kommer i allt mindre grad kräva människor. Dessa arbetsuppgifter försvinner, robotar, AI:n och mörka fabriker tar över.

 

Den_nutida_autonoma_arbetarenD_t
Verksamheter vars kärnerbjudande ligger i att erbjuda marknaden nya innovativa lösningar måste ständigt ställa sig kontrollfrågan: har vi optimalt kreativa och effektiva förutsättningar? Det är inget lätt fråga att besvara eftersom det är så många olika parametrar som spelar in. Ledarskap, management, arbetsklimat, resurser. Hårda och mjuka faktorer. Vad- och hurfrågor. Det unika har inte gjorts förr. Det krävs kreativitet. Och det krävs effektivitet – i betydelsen att göra rätt sak, till exempel touchskärm istället för bättre tryckknappar. Att komma fram till en lösning på den unika uppgiften, stor eller liten, kräver många olika kompetensers samverkan. Det är svårt att låta en robot ta över denna kreativa process, den kräver människor. Många olika människor, med olika infallsvinklar och erfarenheter behöver samverka, diskutera, kommunicera, mötas, dela, lära etc tillsammans. Detta är lätt att säga men desto svårare att få till. Mycket ska funka för att det ska bli en kreativ och effektiv process.

En faktor som spelar in är den fysiska såväl som digitala arbetsplatsen. Många gånger är det onödigt att skilja dem åt. Syftet är detsamma, optimal kreativitet och effektivitet. Att skapa ett kontor som stödjer många olika typer av arbetsuppgifter och arbetsstilar är viktigt. Att skapa en väl fungerande digital arbetsplats är minst lika viktigt. Och dessa ska lira ihop för att främja optimal kreativitet och effektivitet.

 

palorialpyramid

 

Effektivitet och kreativitet i morgondagens arbete och arbetsplats

Så hur står det då till med kreativiteten och effektiviteten hos svenska kontorsarbetare? I den fysiska respektive digitala arbetsplatsen? I studien Morgondagens arbete och arbetsplats som Palorial gjort tillsammans med Kairos Future får vi svar. 1028 kontorsarbetare deltog.

Vi ställde frågan rättframt: Generellt, i ditt jobb, hur … 1) effektiv[1] upplever du att du är? 2) kreativ upplever du att du är? Svarskalan var 1 till 7 där 1 indikerar inte alls och 7 mycket. Medelvärdet alla svarande i studien ligger på 5,4 respektive 4,9. Eftersom mittvärdet är 4,5 betyder detta att svenska kontorsarbetare skattar sin effektivitet som hög. De anser också att de är kreativa, värde 4,9, som dock inte i lika hög grad som den egna effektiviteten.

Samtliga
Medelvärde, upplever sig effektiva 5,4
Medelvärde, upplever sig kreativa 4,9

Tittar vi närmare på de som arbetar i kontor med egen fysisk arbetsplats (dvs med eget skrivbord) respektive utan egen fysisk arbetsplats (dvs utan eget skrivbord) så kan vi konstatera att den egna effektiviteten och kreativiteten är densamma för dem med egen arbetsplats men aningens högre för dem utan. Typ av fysisk arbetsplats tycks därmed spela roll för effektivitet och kreativitet även om skillnaden inte är så stor.

Samtliga Har egen fysisk arbetsplats  

Har ej egen fysisk arbetsplats

Medelvärde, upplever sig effektiva 5,4 5,4 5,5
Medelvärde, upplever sig kreativa 4,9 4,9 5,0

Om vi analyserar utifrån hur bra man upplever företagets digitala arbetsplats (som är en sammanvägning av svaren på tolv olika frågor om hur man upplever företagets digitala verktyg) så ser vi tydligare skillnader. Bilden nedan visar att det finns en tydlig korrelation mellan effektivitet respektive kreativitet och hur väl den digitala arbetsplatsen fungerar.

 

palorialtabell

 

De som upplever den digitala arbetsplatsen som undermålig har ett medelvärde på upplevt effektivitet på 4,6 (dvs klart under samtligas medelvärde på 5,4) medan de som har en utmärkt digital arbetsplats har ett medelvärde på upplevt effektivitet på 6,2 dvs klart över samtligas medelvärde på 5,4. Differensen mellan medelvärdena är 1,8. Översatt till affärsvärde, hur mycket blir det?

Skillnaden vad gäller kreativitet är ännu större, har man undermålig digital arbetsplats så anges den genomsnittliga egna kreativiteten till 3,9 (snitt 4,9). Har man utmärkt digital arbetsplats så anges den genomsnittliga egna kreativiteten till 6,0. Differensen mellan medelvärdena är 2,1. Översatt till affärsvärde, hur mycket blir det?

 

Samtliga Har egen fysisk arbetsplats Har ej egen fysisk arbetsplats Har undermålig digital arbetsplats Har utmärkt digital arbetsplats
Medelvärde, upplever sig effektiva


5,4

5,4 5,5 4,6 6,2

Medelvärde, upplever sig kreativa

4,9 4,9 5,0 3,9


6,0

Sammantaget kan vi konstatera flera saker[2]:

  • Att inte ha en egen fysisk arbetsplats tycks innebära större upplevd egen effektivitet respektive kreativitet.
  • Den digitala arbetsplatsen tycks ha större inverkan på upplevd egen effektivitet och kreativitet än den fysiska arbetsplatsen.
  • Den digitala arbetsplatsen tycks ha större inverkan på kreativitet än effektivitet.

 

Hur skapas affärsvärde idag? Och allt mer i framtiden?

Detta var den inledande frågan. Kanske håller du med om scenariot att lösningen av den unika uppgiften är det som genererar affärsvärde, nu och framåt. I så fall blir den givna följdfrågan hur förmågan att hantera den unika stärks. Att kreativitet och effektivitet, att göra rätt saker, är viktigt, kan näppeligen ifrågasättas. Och vill man då som organisation promota detta då tycks utvecklingen av den fysiska arbetsplatsen vara viktig. Men utvecklingen av den digitala arbetsplatsen tycks vara ännu viktigare. Satsa på det!

 

Om Palorial

Palorials mission ligger i att förstå hur unika lösningar kommer till stånd samt att hjälpa kunskapsföretag att sätta upp arbetssätt för optimal kreativ höjd och effektivitet. Palorial arbetar mot företag som definierar kreativitet och innovationsförmåga som affärsstrategiska och där dessa förmågor ligger i kärnerbjudandet. Och hjälper dessa att utveckla moderna kreativa effektiva arbetssätt. Kundens scenario är mycket komplext. Den traditionella arbetsplatsen är upplöst. Arbetet är gränslöst både till tid och rum. Den fysiska och digitala arbetsplatsen måste lira ihop. Människor och verktyg måste lira ihop. Verbet ’att arbeta’ är allt mindre platsberoende, allt mer digitalt. Digitala verktyg och arbetssätt blir därmed allt viktigare. Läs mer om Palorial på www.palorial.com.

 

………………………………………………………….
[1]
OBS. Ordet ”effektivitet” har inte definierats, det kan betyda både att göra rätt saker som att göra saker rätt.

[2] Som alltid i sådana här sammanhang så ska man inte vara för snabb med kausala slutsatser. T ex att inte ha en egen fysisk arbetsplats kan också ha inneburit att det förekommit verksamhetsutveckling som stärkt självledarskap och samarbetsförmågor. Som i sin tur smittar av sig på effektivitet och kreativitet. Om företagets erbjudande är kring innovation och utveckling och att verksamheten därmed i sin kultur är effektiva och kreativa, så kan detta innebära att man därför har en utmärkt digital arbetsplats.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Digital Workplace Summit och RethinkOffice

Den 17-18 maj kommer vi diskutera den moderna arbetsplatsen då Digital Workplace Summit och Rethink Office går av stapeln under samma dagar och i samma lokaler. Hoppas att vi ses på det Nordens största event om den moderna arbetsplatsen.

 

DWS_RTO_BreakIt