I detta blogginlägg svarar ledarskapsgurun Johan Book på ett antal frågor kring ledarskapets betydelse, samt ger några tips på vad du och din organisation bör tänka på. Han brinner för att hjälpa organisationer utveckla ledarskapet som i sin tur leder till mer engagerade och välmående medarbetare, högre produktivitet, fler lyckade strategigenomföranden och lägre personalomsättning. 

Hej Johan!

Du brinner för att sprida kunskap om ledarskap som genererar ett ökat medarbetarengagemang, som i sin tur leder till en massa positiva effekter, både vad gäller välmående och produktivitet. Tack för att du ställer upp och svarar på några korta frågor, som jag vet att många är nyfikna att få svar på.

Vi lever i en otroligt snabbt föränderlig värld idag, inte minst på våra arbetsplatser. Hur påverkar det ledarskapets roll? Måste man leda på ett annat sätt idag än för 25 år sedan?JohanBook
Ja, på ett sätt går det fort men samtidigt visar studier att nio av tio strategigenomföranden misslyckas att nå sina mål. Undersökningar visar också att det är endast fem procent av medarbetarna som förstår hur de ska bidra till lagda mål och strategier. Så det sparkas onekligen igång en massa initiativ men händer desto mindre. Vi människor gillar ju inte förändring, förutom om vi själva kommer på vad vi ska förändra, utan vårt default-läge är att det ska vara som det är. Då har vi kontroll och det känns tryggt. Det krävs en del för att vi ska vilja något nytt, ändra uppfattning och påbörja ett nytt beteende. Vi måste lära oss mer om våra mänskliga drivkrafter och omsätta denna kunskap i praktiken.

Om du fick nämna en sak, vad anser du är nyckeln till framgång?
Att så mycket som möjligt styra bort från top down-styrning och stället uppmuntra och ta tillvara på medarbetarnas kunskap och idéer gällande organisationens utveckling. Det ser vi också i innovationsforskning, att det är ute i verksamheten både kunskapen och viljan finns. Men vi är dåliga på att förvalta den kunskapen. Så vi måste börja styra med hjälp av tillit och tona ner den traditionella styrningen som historiskt bygger på kontroll. Det är framför allt högaktuellt inom vår digitalisering och dess möjligheter. Och vi måste gå från en bocka av-mentalitet som präglar många organisationer till den mer attraktiva och roliga effektmentaliteten. Att vi inte bara ska göra en massa saker, utan att det ska bli bra också.

Du brukar under dina workshops lyfta fram exempel på där både produktivitet och välmående bland medarbetare höjts rejält när fokus satts på ledarskapet. Vilka har framgångsfaktorerna varit i de exempel du lyfter?
Ett modigt ledarskap, som både bygger på tillit för medarbetarnas förmåga och vilja samtidigt som man vågar bryta gamla invanda strukturer och börja göra nytt. Vi måste våga pröva och lära. Det finns inget facit längre kring vad som kommer att lyckas eller inte så vi måste börja våga mer, våga att misslyckas och att lära oss av det. En annan framgångsfaktor är att lyckas bygga in strukturer för uppmuntran av de nya beteenden man vill se mer av och att de strukturer som hämmar det nya beteendet effektivt plockas bort. Ett fantastiskt verktyg är ju också uppföljning, något vi är utvecklingsbara inom. Minst sagt. Speciellt då vi ser i forskning att en kontinuerlig uppföljning enligt konstens alla regler ökar arbetsprestation med i snitt 25 procent.

Hur ser en korrekt uppföljning ut då?
Det är att kontinuerligt följa upp arbetet, med fokus på slitet i första hand och resultatet i andra. Kontinuerliga avstämningar var 3-4 vecka där man går igenom sina mål utefter strukturen, vad var målet? Vad blev utfallet? Vad har gått bra och varför? Vad har gått mindre bra och vad ska vi göra åt det?

Ordspråket lyder – det är svårt att lära en gammal hund att sitta. Hur mycket sanning ligger i det – är det svårare för äldre chefer att förändra sitt ledarskap?
Nej, det kan jag inte påstå. Man ser i så kallade transferstudier att ju högre upp man befinner sig i en hierarki desto större är sannolikheten att man inte lyckas förbättra sitt ledarskap. Som med allt annat så handlar det om att se till att faktorerna för motivation och måluppfyllelse finns på plats. Uppmuntran är vårt starkaste förändringsverktyg, vi människor är komplexa men också ganska enkla vad det gäller just beteenden. Vi gör mer av det vi uppmuntras för och mindre av det vi inte uppmuntras för.

Att gå på en workshop, eller konferens för den delen, och sedan inte få någon konkret nytta av det man har lärt sig verkar ju minst sagt dumt. Har du några tips till dem som ska gå på din workshop redan nu som de kan börja fundera på eller arbeta med? Och vilka är dina tips för att de faktiskt börjar använda de råd och verktyg som de får med sig?
Det underlättar ju givetvis om man är flera från samma arbetsplats på plats, då är man fler som kommer tillbaka med samma kunskap, inspiration och syn på vad som behöver göras. Men också att i workshopen se till att komma fram till konkreta förbättringsåtgärder och sätta mål som man sen följer upp enligt metodiken jag nämnde precis. Sen att ha en plan inte bara för vad man vill genomföra utan också en strategi för hur man ska lyckas få genomföra det. Så det gäller att både vässa geniknölarna, kavla upp ärmarna, ta fram sitt jäklar anamma och göra det man tror på.

Stort tack för dina svar Johan!
Tack detsamma, alltid lika kul att pratas vid!

 


 

Varmt välkommen!


DigStratHeader med logga mindre