I blogginlägget denna vecka möter vi Ängla Eklund, Associate på Advokatfirman Delphi. Ängla arbetar inte bara på Delphi utan driver organisationen Institutet för Juridik och Internet där man kan få se henne i olika sammanhang på TV och i live-studios för att bemöta ämnen som rör kränkningar, förtal med mera på nätet.
Ängla håller i en GDPR workshop nästa vecka i sammanband med konferensen Digital Administration Offentlig Sektor.
Kommer bli en fantastisk dag med en riktigt cool kvinna som håller i rodret.

“Många företag har kommit långt med GDPR men många är långt ifrån klara”

Hej Ängla,

Så kul att få träffa dig här om veckan!

Vilket driv, intellekt och karisma du har, verkligen inspirerande=) Du har helt klart skin på näsan, pondus och upplevs väldigt professionell!

Du är inte den klassiska profilen man föreställer sig när man tänker på en advokat. I all positiv mening =) Själv nämnde jag för dig att du är som tagen ur Legally Blond från 2001 fast inte lika ”rosa”. Lite konstig fråga men jag vill ändå ställa den.
Tror du att den filmen på något sätt kan ha påverkat eller inspirerat dig undermedvetet? Har du annars någon annan förebild som du sett upp till?
– I så fall är det helt undermedvetet även om jag liksom många andra såg filmen när den kom, flera gånger. Däremot kan jag idag tycka att det är ett häftigt porträtt av att bryta normer och bilden av en typisk jurist. Dessutom tror jag att jag liksom Elle Woods gillar att utmana den bilden och göra juridik till något mer lättåtkomligt för alla.

– Förebilder har jag många. Jag har däremot olika förebilder för olika saker. Jag ser upp till Mårten Schultz sätt att förmedla juridik, Cecilia Magnusson Sjöbergs sätt att driva frågor om digitalisering och utveckling framåt och min moster för att hon är en fantastisk kvinna med mycket styrka. Sen finns det många många fler som jag ser upp till och försöker lära mig av. Har turen att vara omgiven av otroligt inspirerande personer.

Du arbetar på Advokatfirman Delphi och driver organisationen Institutet för Juridik och Internet som du engagerade dig i samtidigt som du studerade.
Hur kom det sig att du valde att engagera dig i Institutet för Juridik och Internet? Berätta lite om arbetet ni gör.
– Institutet för juridik och internet är en ideell expertorganisation som arbetar med mänskliga rättigheter på Internet med ett särskilt fokus på integritetsskydd. Vi arbetar bland annat med att påverka lagstiftningen så att det finns ett tillräckligt skydd i svensk rätt och att slå vakt om sådana brister som vi anser bör justeras. Jag valde att engagera mig i dessa frågor för att jag finner det otroligt intressant med samspelet mellan juridik, samhället och digitaliseringen. Det är en otroligt häftig känsla att ha en plattform som gör att jag kan vara med och påverka samtalet, debatten och lagstiftningen rörande dessa frågor. För att inte tala om hur viktiga de är.

Du kommer att hålla i en workshop den 7 mars i GDPR, dagen efter vår konferens Digital Administration Offentlig Sektor. Hur ser du på GDPR i relation till det arbete ni gör med Institutet för Juridik och internet?
– Liksom det arbete som IJI gör så fokuserar ju GDPR på integritetsskydd. Det handlar om lagstiftning som finns för att skydda enskildas rätt till integritet genom att reglera behandlingen av personuppgifter. Hanteringen av personlig data är ju såklart också något som fått helt nya proportioner i och med digitaliseringen osv.

Det känns som att dom flesta företag, verksamheter och organisationer kommit långt med arbetet kring GDPR. Vad skulle du säga är det svåraste för företag att förhålla sig till när det gäller GDPR? Finns det någon klassisk miss som dom du träffar gör?
– Ja, många företag har kommit långt men långt ifrån alla är klara. De flesta genomför rutinmässiga implementeringar av GDPR i organisationen vilket kommer innebära att du missar de särskilda anpassningar som varje organisation kräver. Exempelvis missar många behandlingen som sker genom företagets sociala medier, hur cookies hanteras på hemsidan. Sedan är det många som har ingått biträdesavtal med sina biträden utan att faktiskt försäkra sig om tex att biträdet har vidtagit de säkerhetsåtgärder som krävs för att behandla datan i enlighet med GDPR.

Du jobbar mycket med och för hur personer blir utsatta för kränkningar, förtal mm på internet.
Vad skulle du säga är den största skillnaden för tillämpning av lagstiftningen gällande kränkning, förtal, hot mm i samhället(IRL) respektive på internet? Är det någon skillnad eller gäller samma i ”båda världar”?

– De lagar vi har gäller som utgångspunkt både på nätet och IRL. Däremot har det tagit lite längre tid att anpassa lagarna vi har och den tillämpning av dem som vi är van vid till nya sorters kräkningar och på nya plattformar. Där är till exempel en väldigt aktuell fråga vilket ansvar man anser att plattformarna bär för brott som begås där.

Vilket ansvar tycker du plattformarna bör bära för brott som begås där?
– Det är verkligen en svår fråga. Vi måste skilja mellan ett moraliskt och juridiskt ansvar, dvs en skyldighet att ta bort sådant som vi tycker är moraliskt fel och sådant som faktiskt strider mot lag. Jag tycker vi ska vara försiktiga med att utkräva ett moraliskt ansvar. Däremot kan det juridiska ansvaret behöva utvecklas och förtydligas ytterligare.

Jag tackar för din tid Ängla, ska bli väldigt roligt att se dig igen den 7 mars för GDPR workshopen


Vill du kika in dig på konferensen och workshopen? Klicka dig vidare här: