Det har pratats i många år om vikten av engagerade medarbetare. Men trots detta fokus på medarbetarengagemang visar studier från bl.a. Gallup väldigt låga siffror: I Sverige är endast 16 % av medarbetarna engagerade i sina jobb. Hur får man engagerade medarbetare och vad behöver de för att göra ett bra jobb?

Skärmavbild 2018-04-09 kl. 17.08.51

Mareike Bönninger är managementkonsult på EY Advisory Services där hon leder EY:s svenska team med fokus på framtidens arbetssätt och Activity Based Working (ABW). Den 16:e Maj modererar Mareike Rethink Office, konferensen om framtidens arbetsplats och arbetssätt. Något som Mareike personligen brinner för! Vilka behov och förväntningar har våra framtida medarbetare och vilka krav ställer de på framtida ledare och organisationer? Läs hennes tankar nedan om vikten av medarbetarupplevelsen och vad som behövs för att skapa arbetsplatser och arbetssätt som möjliggör produktiva och välmående medarbetare.

Hur får man egentligen engagerade medarbetare?
Många organisationer har på senare tid börjat fokusera på medarbetarupplevelsen för att få engagerade medarbetare. Vad behöver medarbetarna för att göra ett bra jobb? Vilka stöd och verktyg (både digitala och fysiska) behöver de i vardagen för att vara produktiva, effektiva och må bra? Att förstå både verksamhetens och medarbetarnas behov är en nyckel för att få till en positiv medarbetarupplevelse. Medarbetare är individer som kan ha olika preferenser om hur de vill arbeta och vilka stöd de vill ha i arbetet. ABW kan vara en del i att erbjuda den variationen för att tillgodose olika behov.

Vilket är, enligt dig, de vanligaste misstagen som organisationer tidigare har gjort vid förändringar av kontor och arbetssätt?
Tidigare har den fysiska arbetsplatsen, den digitala arbetsplatsen och arbetssätt ofta varit uppdelat i silos. Fastighet, FM, IT och HR har arbetat för sig. Min upplevelse i många tidigare ABW-projekt är att ofta har initiativet till ett nytt kontor kommit från Fastighet som sitter på ett utgående hyreskontrakt. Då börjar de fundera på vad de ska göra med fastigheten, vilken lokal vill de ha framöver, etc. I valet av lokal så känner Fastighet till ABW som arbetssätt och att det då går att få in fler människor på en mindre yta. Det låter jättebra för någon som ansvarar för fastigheten och lokalerna! Men det är ju inte fullt så enkelt. Det krävs så mycket mer än bara en fastighet för att lyckas med ett nytt kontor och nyckeln är att få till en helhet av både den fysiska arbetsplatsen, digitala verktyg och stöd samt en kultur, ledarskap och arbetssätt som möjliggör att jobba aktivitetsbaserat.

Hur ska man tänka kring medarbetarupplevelser i utvecklingen av kontor och arbetssätt?
Kontor och lokaler behöver vara flexibla framöver, eftersom att de kommer behöva förändras i takt med att medarbetarnas jobb och behov förändras. Om 20 år kanske vi har helt andra arbetsuppgifter än vad vi har idag. Idag ser vi t.ex. automation alltmer i olika repetitiva roller.

Det viktiga är att det finns en samsyn och samverkan mellan Fastighet, FM, IT och HR. Medarbetarupplevelsen kommer inte vara helt positiv om inte allt hänger ihop. Man måste samverka och bryta upp silos. Det krävs också ett annat ledarskap, ett tydligare självledarskap och mer tillit till medarbetarna, men också tydligare mål och måluppföljning. De viktigaste faktorerna som måste fungera tillsammans samtidigt på arbetsplatsen är den fysiska arbetsmiljön, den digitala arbetsmiljön och kulturen. Ledarskap, kulturen och arbetssätt är väldigt viktigt för att lyckas med en förändring.

Medarbetarnas förväntningar är viktiga att förstå och utgå ifrån. En medarbetare idag har en förväntning på att det ska vara enkelt att koppla upp sig överallt, enkelt att komma åt all information och dokument, på samma sätt som det gör hemma. Om det här inte fungerar smidigt och på så sätt inte motsvarar medarbetarnas förväntningar, så får du en sämre medarbetarupplevelse.

För att summera, vilka är de avgörande faktorerna för att lyckas med din arbetsplats?

  • Utgå från medarbetarnas behov
  • Förstå att behov förändras över tid
  • Det måste vara en helhet! Den fysiska- och digitala arbetsmiljön och kulturen är alla en del av medarbetaraupplevelsen!

talarbilder_company12