Varför existerar utmärkelsen Nordens Bästa Digitala Arbetsplats?

Vi vill förenkla vardagen för människor i arbetslivet genom att lyfta fram best practices och guldkorn inom digital arbetsmiljö. Med guldkorn menar vi olika typer av förändringar inom den digitala arbetsmiljön som lett till förändrade beteenden och mätbar effekthemtagning såsom ökat engagemang, innovationskraft och effektivitet.

Vi anser att det har skett ett paradigmskifte i hur vi betraktar arbetsmiljön. Arbetet är inte en fysisk plats, det är något som vi gör. För att vara konkurrenskraftiga behöver organisationer möjliggöra arbetsplatser som är dynamiska, flexibla och innovativa. Alltför många bolag sitter fast i traditionella arbetssätt vilket kan resultera i ineffektivitet, bristande lojalitet och stress.

Bild1

Klicka på bilden för att komma till direkt till presentationen om utmärkelsen

 

Vad söker juryn efter? Vilka bidrag går vidare?

Ingen digital arbetsplats är perfekt. Alla organisationer kämpar med någon form av utmaning. Därför letar vi inte efter en hel skattkista. Det vi söker är guldkorn, dvs. digitala arbetsplatser som sticker ut och förenklar vardagen för så många av era medarbetare som möjligt. Så vad kan detta vara?

loopawards

Det skulle kunna vara att ni har lanserat ett nytt intranät, med ökat fokus på exempelvis personalisering, som i sin tur drivit användarbeteenden som underlättat intern samverkan. Det skulle kunna vara att ni har kastat ut ert traditionella intranät och istället funnit nya, moderna sätt att samarbeta, kommunicera och dela kunskap på. Det skulle vara att ni har arbetat med det digitala ledarskapet internt som i sin tur bidraget till mätbar affärsnytta. Det skulle kunna vara att ni arbetat med en förnyad vision av den digitala arbetsmiljön som i sin tur lett till att ni blivit en attraktivare arbetsgivare.

OBS! Detta är endast ett fåtal exempel av vad guldkorn kan vara. Vi ser fram emot just ditt bidrag!

 

5 tips från Juryn- så optimerar du chanserna att erhålla utmärkelsen

  1. Beskriv tydligt och visuellt de digitala förändringarna som ni önskar lyfta fram i ert bidrag (OBS! Kom ihåg att juryn letar efter bidrag som förenklar vardagen för så många medarbetare som möjligt)
  2. Tydliggör varför ni genomför(t) förändringsresan och dess syfte och mål
  3. Beskriv vilka förändringar i verksamheten (beteenden) som åstadkommits
  4. Förklara hur ni har mätt effekthemtagningen
  5. Redogör för uppmätt effekt, före/under/efter förändringsresan (den digitala arbetsplatsen är under konstant förändring och inte ett specifikt projekt)

 

 

Bidraget skickas till kontakt@digitalworkplacesummit.com med rubriken Nordens Bästa Digitala Arbetsplats – ”företagsnamn” senast 21 april. Läs mer kring utmärkelsen på hemsidan www.digitalworkplaceawards.com

Vinnaren kommer att utses på Digital Workplace Summit den 17 maj.

Digital Workplace Summit