Jag satte mig ner med Johan Book för att prata ledarskap, digital transformation på arbetsplatsen och vikten av att mäta effekterna av det man GÖR och inte bara säger att man borde göra. Johan är en mycket uppskattad ledarskapsutvecklare som brinner för ett mer engagerat Sverige och att människor ska må bra på sin arbetsplats. Så här följer kloka ord från en klok person.


Du har varit med på våra event nu i över ett år. Kan du börja med att beskriva vad som har hänt på ett år i arbetet med digitalisering ute bland företag och organisationer?
Jag tycker definitivt att det ser bättre ut på många fronter, där man har börjat inse att ju mer man involverar de som kommer att påverkas av digitaliseringen eller verka sida vid sida med den desto bättre blir det. Att man prickar in verkliga behov! Pristagarna tex vid ”Nordens bästa digitala arbetsplatser” är ju väldigt duktiga på att involvera, kika på behov samt mäta effekter av det man väljer att digitalisera. Något många tyvärr glömmer bort. Vi måste inse att när det gäller digitaliseringen så testar vi hela tiden hypoteser, vi har en idé om hur något skulle kunna bli. Då måste vi också titta närmre på effekterna för att ha bra beslutsunderlag för hur vi vidareutvecklar vårt digitala arbete till det bättre.

Vilka är det största förändringarna och vad är du mest förvånad över?
De största förändringarna är ju hur utbudet av både mjukvaror och tjänster fullkomligen exploderar inom digitaliseringen. Vilket inte är konstigt, där finns mycket att hämta hem i form av både effektivitet och pengar. Men man får inte tro att bara för att man väljer att digitalisera något som kommer allt bli kanonbra. Man får aldrig förväxla en aktivitet med effekt. Det är två helt olika saker. Det jag är mest förvånad över är att organisationer fortfarande försöker köpa sig till en effekt av digitalisering, när det i själva verket handlar så mycket mer om människor och behov än teknik.

Är det något nytt område som kommit upp nu på sistone som du tror att företag och organisationer kommer behöva fokusera ännu mer på framåt?
Ja, robotisering och automatisering kommer ju på bred front nu. Och ingen blir lyckligare än jag om en robot kan sköta alla astråkiga administrativa uppgifter som jag ställs inför dagligen. Eller ta faktabaserad beslut så jag slipper ta en massa godtyckliga beslut som jag tror är en sanning, det hade ju varit toppen. Men något som jag funderar mycket på är ju till exempel mjukvaruutvecklarnas totala övertygelse om sin produkts förträfflighet och användarnas totala övertygelse om motsatsen. Där har vi väldigt mycket att lära, vad händer i vakuumet av dessa två gruppers olika synsätt. Ibland blir det givetvis bra, men ibland inte och då är det viktigt att man får koll på det. Är vi på väg mot effektmålet eller inte.

Varför är det så viktigt att mäta effekter?
Kort svar, för att veta om våra digitala insatser faktiskt ger den effekt som vi vill se.

Ok, men om vi ska grotta lite till. Vilka skulle du säga är de största utmaningarna med att mäta på rätt sätt och hur kan man undvika dem?
Att vi till exempel gällande den digitala arbetsplatsen inte bara kan mäta till exempel trafik, utan vi måste också mäta lärande, upplevelser, attityder och användande. Det är i det ”rätta” användandet värdet ligger, då måste vi också kunna få fakta om det använda på ”rätt” sätt och faktiskt ger den effekt vi tänkt oss. Om det nu är minskad administration, bättre kommunikation, bättre kunskapsdelning, bättre samarbeten eller ökad produktivitet. Mätningarna är vårt verktyg för att kunna revidera våra planer och aktiviteter för att komma åt den där finfina effekten.

Kan du ge tre konkreta tips på hur man faktiskt kan börja göra och inte bara prata om att göra förändringar på en arbetsplats?
Det ska vi kunna lösa…

  1. Involvera medarbetarna i både vad som bör eller kan digitaliseras och hur ni ska lyckas med det.
  2. Sätt upp både projekt- och effektmål. Stötta, utbilda, visa på goda exempel.
  3. Mät kunskap, attityd, förutsättningar och användande samt om ni är på väg mot effektmålen eller inte. Men ta tillvara på mätresultaten och gör något åt det som skaver. Annars finns det inget värde i att mäta. ”Mäta” är bra, ”göra” är bäst!

Tack så mycket för detta Johan, ser fram emot hösten!
Tack själv, det ska bli superkul när det väl är dags!


Johan håller i workshopen Digitalt Ledarskap – från strategi till uppnådd effekt den 21 november, dagen efter Digital Workplace Summit. Missa inte det! 

Digital Workplace Summit