One Team Gov är en gräsrotsrörelse som samlar personer från olika organisationer och aktörer, alla med den gemensamma strävan att utveckla, förnya och förbättra offentlig sektor. Det kan gälla alltifrån utbud och tjänster till de egna interna arbetssätten och processerna.  

Adrian Solitander är en av initiativtagarna till One Team Gov i Sverige. Här delar han mig sig av sina tankar dels kring vad One Team Gov är och står för, dels vad som hindrar utvecklingen i offentlig sektor att gå ännu snabbare och på vilket sätt One Team Gov kan bidra till att bidra till en ökning av utvecklingstakten.

 

Hej Adrian!
Kan du lite mer ingående beskriva varför One Team Gov är viktigt för att driva och accelerera utvecklingen i den offentliga sektorn? 

För att det är allmänt accepterat att för att lyckas med digital transformation eller att skapa en mer innovativ offentlig sektor så krävs kulturförändring. Vi i One Team Gov gör något för att skapa kulturförändringen i offentlig sektor underifrån, utifrån varje individs glöd att göra något litet i vardagen för en positiv förändring. Dessutom skapar vi ett tryggt utrymme där man förutsättningslöst och prestigelöst kan träffas och prata om både oväntade och kanske ibland obekväma saker över professions- och organisationsgränser. Det här är viktigt för att överkomma den brist på förståelse för varandras perspektiv som jag uppfattar att finns mellan professioner och organisationer idag.

 

Du som själv jobbar inom en myndighet där du kommer i kontakt med många personer från olika organisationer inom offentlig sektor – vilken är den största bromsklossen för att mer faktiskt ska hända i praktiken, enligt dig?

Det är bristen på experimentkultur i den offentliga sektorn. Att göra små experiment och lära sig av dom skulle jag vilja se mer av, istället för att göra stora långa planer som antingen blir dåliga eller inte kan förverkligas i praktiken. Sedan är uppskakning av experiment klart en utmaning, men här finns det mycket som offentlig sektor kan lära sig av andra traditionstyngda branscher, t ex bankerna.

 

Är det viktigt att One Team Gov inte är något som initieras av organisationerna inom offentlig sektor, utan att det är ett frivilligt engagemang som ligger utanför det vanliga arbetet för dem som engagerar sig?

Det är mycket viktigt ja. Dels för att inom One Team Gov är vi individer och det är varje individs bidrag till förnyelsen som är avgörande, inte vår titel eller var vi jobbar. Det skapar förutsättningar för lärande och prestigelöshet på ett annat sätt än vad som är fallet om det skulle vara formellt knutet till en viss organisation. En rörelse kan enligt min mening per definition inte vara toppstyrd och samtidigt trovärdigt kalla sig gräsrötter. Dels så skapar det ägarskap bland alla involverade att vi inte är knutna till en viss organisation – vi demokratiserar förnyelsen av offentlig sektor.

 

Avslutningsvis en svår men spännande fråga – hur tror du att den offentliga sektorn ser ut om 20 år?

Då väljer jag att blicka 20 år tillbaka först och konstatera att dess uppdrag i stort påminner om hur de ser ut idag, och det tror jag kommer att fortfarande vara så 20 år framåt i tiden. Hur genomförandet av uppdraget ser ut kommer att skilja sig delvis från idag. De olika organisationerna kommer i stort att finnas kvar, men de kommer att ha hittat en bättre balans i sitt uppdrag mellan t ex säkerhet och innovation, mellan digitalt och analogt, och mellan tillit och kontroll. Om 20 år kommer nog det digitala famlandet att så småningom vara historia för oss skulle jag gissa.

 

Stort tack för dina svar! Vi ser fram emot att ha dig på scen under konferensen Digitala Strategidagarna – Offentlig Sektor den 13 november.