I detta blogginlägg gästas vi av Anders Eriksson på Tahoe Solutions. Anders beskriver här varför han tycker det är så viktigt att våga testa och komma igång med sina digitala verktyg i en organisation. Så från och med nu är ordet ditt Anders

Den digitala arbetsplatsen är inte en statisk enhet, precis som företag idag måste den vara flexibel och kunna leva med ändrade behov. Här vill jag ge lite tips för hur man genom att agera snabbare kan komma igång med digitalisering som ger värde.

Självklart behöver man tänka till innan man gör något men vi har inte längre tid eller råd att sitta ned och fundera på den perfekta lösningen. Det är oftast bättre med en mer iterativ modell där man snabbt får ut något man kan testa och sedan bygger vidare utifrån användarnas feedback. Det finns mycket att vinna på att agera snabbt med exempelvis en pilot.

Ta inspiration och erfarenhet från andra

Även om det digitala landskapet ändras och ingen organisation är exakt lik den andra är det troligt att det du försöker åstadkomma har gjorts förr. Se till att prata med andra organisationer och experter innan du kör igång ett initiativ för att få inspiration och för att undvika de mest uppenbara fallgroparna.

Molntjänster gör det enklare

Det behöver inte vara dyrt eller svårt att komma igång och köra en pilot, testa ett verktyg eller arbetssätt. Med dagens molntjänster kan man snabbt komma igång, ofta med en gratis testperiod eller begränsade licenskostnader. Dessa tjänster har ofta färdiga verktyg som snabbt kan börja användas och utvärderas för att sedan anpassas.

Involvera rätt personer

Det är viktigt att de personer som deltar i en pilot representerar de tänkta användarna och att de kan vara kritiska. Försök att variera deltagare så man inte alltid använder samma och på så sätt tröttar ut dem. Det är också lättare om man väljer personer som är förändringsbenägna och har lite driv och sug att testa nya saker. Säkra alltid att deltagarna vet varför man gör piloten och vad vinsterna är för dem.

Sälj in till ledning med riktiga exempel

Det kan ibland vara svårt att få med sig beslutsfattare, ofta för att dom inte konkret kan se värdet den digitala tjänsten tillför organisationen. Då kan det vara väldigt värdefullt att visa på en pilot eller ett test från den verkliga organisationen och lyfta fram effekterna man sett.

Så vänta inte för länge med att agera, kör igång en pilot!


Tahoe Solutions kommer att delta under konferensen Digital Workplace Summit den 15 maj, med deras produkt Basedrum – nästa generationens intranät. Kom och prata mer med Anders och hans kollegor samt ta del av det senaste inom den digitala arbetsplatsen. Anmäl dig idag via hemsidan idag – vi ses den 15 maj!

Basedrum_DWS_vt19