Under vårens Digital Workplace Summit så tog vi pulsen hos deltagarna för att se hur de upplevde sin organisations digitala arbetsplats och vilka utmaningar som fortsatt finns kopplat till den. .


En sak som är visas tydligt är att det inte är tekniken som är det som upplevs som den största utmaningen (det är den komponent som placerar sig längst ner på listan) utan svårigheten att förändra beteenden och att skapa ett engagemang hos sina medarbetare att faktiskt vilja förändra. Detta dyker upp gång på gång när man pratar om den digitala arbetsplatsen och allt vad det innebär.

Det har sedan en tid tillbaka skett ett tydligt skifte i var fokus bör ligga när man ska gå in i en digital transformation på en arbetsplats. Det pratar mycket mer om ledarskapet och vikten av att förändringen ska vara förankrad hos ledning och chefer. Detta för att kunna driva igenom en förändring av hur man beter sig i den digitala miljön för att kunna bli mer produktiv och förbättra arbetsmiljön i sin helhet. Det är långt färre som pratar om den digitala arbetsplatsen som en implementering av ny teknik, vilket jag anser är bra och helt rätt synsätt på vad digital arbetsmiljö faktiskt handlar om.

Men ändå finns det mycket kvar att jobba på i vår strävan mot en modern digital arbetsplats, inte minst när man tittar på nedan siffror från vårens konferens Digital Workplace Summit:

Vi tar pulsen…

Spiderchart

Vilka är de största tidstjuvarna i din vardag?
   • 25% – Ineffektiv möteskultur
   • 20% – Vänta på återkoppling från andra
   • 18% – Hantera e-post
   • 14% – Hitta och söka information
   • 10% – Bli avbruten av kollegor
   • 7% – För många system
   • 5% – Svara på repetitiva frågor
   • 1% – Privata sociala medier
   • 0% – Jag har inga tidstjuvar
Är den digitala arbetsplatsens utveckling en prioriterad fråga i din organisation?
   • 42% – Ja men inte tillräckligt
   • 40% – Ja
   • 18% – Nej
Hur mycket av din arbetstid spenderar du i din digitala arbetsmiljön?
   • 75,8%
Vilken är er största utmaning inom den digitala arbetsplatsen?
   • 53% – Beteenden och förändringsvilja
   • 16% – Ledarskapet
   • 16% – Målbild och strategi
   • 8% – Kompetens och resurser
   • 7% – Tekniken
Känner du en stolthet över din organisations högre syfte?
   • 80% – Ja

 

Jag ser fram emot att följa utvecklingen kring den digitala arbetsplatsen som förhoppningsvis kommer leda till vissa förändringar i siffrorna ovan.


På konferensen Digital Workplace Summit som äger rum den 20 november så kommer den här typen av relevanta frågeställningar att tas upp. Det kommer att finnas otaliga möjligheter att knyta kontakter och utbyta kunskap och best practice som rör den digitala arbetsplatsen och utvecklingen framåt. Hoppas att vi ses där!

Varmt välkommen!

Digital Workplace Summit