När volymen av data ökar, blir kraven allt högre på att organisationer har en bra dashboard för att få en överblick av organisationens olika data. Den insamlade datan kan sedan visualiseras internt för din organisation eller externt för din kund, med syfte att ge värdefulla insikter och för att kunna ta faktabaserade beslut. Dashboards hjälper organisationer att få en tydlig bild av sin verksamhet genom en ögonblicksbild. Men att sätta upp en dashboard på rätt sätt är ingen quick fix. Det kan få stora konsekvenser för din organisation om du inte lyckas implementera en effektiv dashboard och jobbar med den på rätt sätt.

Analyticsdagarna-nologo-s[1]

Linus Larsson var i höstas en uppskattad talare under Analyticsdagarna, där han delade med sig om vad du behöver tänka på för att visualisera din data och förändra de anställdas och organisationens inställning till data. Linus har nyligen klivit in i rollen som Agency Director på Web Guide Partner (WGP) i Malmö. Den 22:a Maj (Stockholm) så håller Linus i en workshop där han instruerar och hjälper deltagarna att skapa en effektiv dashboard. Här nedan kommer ett litet smakprov från Linus och hans tankar om tre nödvändiga saker som du behöver tänka på för att bygga en effektiv dashboard.

 1. Tillgänglig

Första steget är helt klart att lyfta ut datan från Google Analytics, som ibland kan kännas som en Fort Knox för statistik. Leta upp ett verktyg online, som Geckoboard, Klipfolio, Tableau eller  Google data Studio, och importera den data du vill visa upp. Detta kan i regel göras helt utan programmering, men vill ni importera något speciellt erbjuder vissa dashboards APIer. Möjligheterna är i det närmaste oändliga!
När dashborden väl är klar måste ni se till att folk ser den. Sätt en skärm vid kaffemaskinen, i mötesrummet eller på kontoret så att den syns tydligt!

2. Lättförståelig

Att se statistik är en sak, men att förstå den är en annan. Nyckeln här är att skapa dashboards för specifika målgrupper och att hålla antalet datapunkter (widgets) till ett minimum. Överflödig data riskerar inte bara att missas, utan bidrar också till att den riktigt viktiga datan missas. Håll det rent och fokuserat!

3. Agera eller inte

När en kollega väl sett och förstått datan måste det finnas ett nästa steg. Är datan tänkt att presentera ett resultat? Sätt det i jämförelse med tidigare perioder eller ert mål. Gröna, positiva siffror ska betyda att allt är ok, men röda, negativa siffror måste kunna leda till ett agerande. Att bygga en dashboard är enkelt, men att göra en bra är lite av ett hantverk. Låt dashboarden växa fram iterativt med hjälp av dina kollegor.

Läs mer om workshopens innehåll och anmälan här.

dashboard_kpi NAS_Företag1