Trenden kring det aktivitetsbaserade arbetssättet har exploderat, arbetsplatsen är inte längre en fysisk arbetsplats, utan något vi gör. Hand i hand har evolutionen kring den digitala arbetsplatsen vuxit, fler inser vikten av en digital arbetsplats som främjar produktivitet och skapar arbetsnytta oavsett tid och rum. I detta finns en central mittpunkt som inte får glömmas bort. HR.

Den digitala transformationen sätter allt större press på HR och dess förhållningssätt. Hur når man, rekryterar och förvaltar talanger i den allt mer digitala världen? Hur undviker man att fastna i det digitala bruset och istället dra nytta av de möjligheter och digitala verktyg som framtiden erbjuder?

Faktum är att den genomsnittliga kandidaten du kommer anställa i år redan aktivt eller passivt sökt på ditt bolag digitalt. Frågan är: Vad hittar de? och vad gör HR för att möta de digitala utmaningar de står inför?

Rethink HR lyfter bolag som bland annat Google, Blocket, TV4, Svenska Spel m.fl. sina erfarenheter och utmaningar kring deras HR-arbete.