Den 17 maj 2017 utsågs vinnarna i utmärkelsen Digital Workplace Awards på Digital Workplace Summit. Utmärkelsen gick till ICA för kategorin Mobil Vision, Bonnier Broadcasting som fick utmärkelse Best of Breed inom samverkan och kommunikation och Telia Company för Digitala stöd i den fysiska arbetsplatsen. Stort grattis! 


 

telia

Motivering:
Denna organisation har verkligen förstått och anammat ett modernt mind-set kring mobile first. För att kunna skapa en lyckad kundresa så krävs en väl fungerande digital arbetsplats internt. Utifrån förstudie och effektkartläggning så har denna organisation tagit fram en ny strategi där de har tagit alla olika typer av medarbetare och dess behov i beaktning vid utformningen av organisationens nya digitala verktyg. För att skapa ETT bolag behöver alla medarbetare kommunicera, ta del av arbetsnära digitala verktyg och relevant information oavsett tid, rum eller device.

 


 

ica_

Motivering:

Denna organisation har verkligen förstått och anammat ett modernt mind-set kring mobile first. För att kunna skapa en lyckad kundresa så krävs en väl fungerande digital arbetsplats internt. Utifrån förstudie och effektkartläggning så har denna organisation tagit fram en ny strategi där de har tagit alla olika typer av medarbetare och dess behov i beaktning vid utformningen av organisationens nya digitala verktyg. För att skapa ETT bolag behöver alla medarbetare kommunicera, ta del av arbetsnära digitala verktyg och relevant information oavsett tid, rum eller device.

 


 

bonnier

Motivering:

Med utgångspunkt att bli en mer innovativ och samarbetsorienterad organisation i en allt mer disruptiv omvärld har denna organisation visat sig vara ett föredöme i att leda förändringsresan från silos till värdenätverkande. Med ett ”best of breed mindset” och ett engagerande digitalt kontor bestående av smarta funktioner för kommunikation och samarbete, samt en tydlig strategi för arbetsmiljön som helhet, har denna organisation framgångsrikt förenklat vardagen för medarbetarna. Genom att fokusera på självledarskap, värderingar och kultur har organisationen satt människor i framsätet på den digitala resan.

 


 

nbda-black

Vi grundade denna utmärkelse i syfte att förenkla vardagen för människor i arbetslivet genom att lyfta fram best practices och guldkorn inom digital arbetsmiljö. Med guldkorn menar vi olika typer av förändringar inom den digitala arbetsmiljön som lett till förändrade beteenden och mätbar effekthemtagning såsom ökat engagemang, innovationskraft och effektivitet.

Vi anser att det har skett ett paradigmskifte i hur vi betraktar arbetsmiljön. Arbetet är inte en fysisk plats, det är något som vi gör. För att vara konkurrenskraftiga behöver organisationer möjliggöra arbetsplatser som är dynamiska, flexibla och innovativa. Alltför många bolag sitter fast i traditionella arbetssätt vilket resulterar i stress, sjukskrivningar och bristande lojalitet.

Min upplevelse är att organisationer blir alltmer transparenta kring vad och hur vi delar med oss av för typ av best practice kopplat till den digitala arbetsplatsen. Det är bra. Den digitala arbetsplatsen är en vital pusselbit i den moderna arbetsplatsen och syftar till att bland annat skapa engagemang och produktivitet hos våra medarbetare. Den är dock komplex och kräver ett visst typ av mind-set som bör genomsyra hela organisationen (släpp silos) för att lyckas med den typen av förändringsresa.

Missa inte att sätta ett tydligt syfte(n), en tydlig målbild med nedbrutna mål och följ upp! Vart kommer vi ifrån, vart ska vi och vad har vi uppnått (effekthemtagning)! 

 


Vill passa på att tacka alla organisationer som har varit med och delat med sig av sina erfarenheter och kunskap genom att skicka in sina bidrag till utmärkelsen. Det glädjer mig att det finns så många guldkorn kopplat till den digitala arbetsplatsen hos organisationer i Norden, vilket årets bidrag visat prov på.

Stort tack till juryn, Johan Book- Motivationsbyrån, Maria Gruden- Great Place to Work, Gustav Molnar- Diwo och Karl Brännström- Svenska Spel. Det har varit fantastiskt kul att få arbeta med er under året!

 

Hoppas att vi ses den 22-23 november i Stockholm på Digital Workplace Summit

talare