Denna vecka möter vi Katarina Gentzel Sandberg, författare och konsult som även är talare på KomLed. Katarina arbetar aktivt med företag och dess kommunikation. Strategisk improvisation är ett hett ämne idag då situationer förändras snabbt och att kunna rätta sig efter ständig förändring. Inte bara i ett ledarskap när människor förändras och utvecklas utan även i sin omvärld som alltid ställer till det om man är för stelbent.

“I en värld under ständig förändring går inte allt att planera och förutse”

Hej Katarina,

Vill börja med att hälsa dig välkommen som en av våra talare den 28 maj på Kommunikation och Ledarskapsdagarna!

Berätta lite om dig själv och vem du är.
– Jag är kommunikatör och har jobbat med kommunikationsfrågor de senaste 25 åren. Både som strateg och som konsult. Det är fortfarande ett jätteroligt yrke!

Det känns när man pratar med dig, att du älskar det du gör. Vad i ditt yrke älskar du mest, vad är det som driver dig?
– Det som driver mig allra mest är att få vara med och utveckla, påverka, göra saker bättre och göra skillnad. Att hjälpa andra att bli mer effektiva i sin kommunikation, att utveckla kunskap, dialog och förståelse. Det är ju i förlängningen samhällsutveckling.

Du och Jesper Falkheimer har ju skrivit två böcker i ämnet “Strategisk Improvisation” Hur kom det sig att ni började skriva böcker tillsammans och att det vart just Strategisk improvisation?
– Både Jesper och jag har varit verksamma inom kommunikationsområdet under många år och såg båda att det behövs nya verktyg och ett nytt mindset för effektiv kommunikation i vår tid. I en värld i ständig förändring går inte allt att planera och förutse. Vi såg behovet av att lyfta in situationsanpassning och att ta tillfället i akt, att kunna kombinera ordning och kaos. Därav både strategi och improvisation.

Har du något exempel där en person/företag kommit till dig och beskrivit hur böckerna påverkat dom, en situation eller liknande?
– Vi får ofta höra: ”Äntligen!” Äntligen någon som sätter ord på hur det faktiskt fungerar i vår vardag. Det är ju så här vi måste agera. ” Det är fantastiskt att få sådana kommentarer.

Finns det någon klassisk situation där strategisk improvisation är det bästa tänkbara?
– Pressekreterarnas vardag och sociala medie-redaktörernas präglas nog ofta av strategisk improvisation. Kriskommunikation är ett annat exempel.

Varför är det viktigt att använda strategisk improvisation i ledarskapet?
– Vi tror att vår tids utmaningar ställer andra krav på ledarskapet än tidigare. Det krävs mer flexibilitet och utrymme för den enskilde medarbetaren eftersom förutsättningarna så snabbt förändras. Det går inte alltid att planera allt. Här kan strategisk improvisation vara ett hjälpmedel. Inom offentlig förvaltning talar man mycket om tillitsbaserad styrning som också ligger nära vårt synsätt.

Vad skulle du säga att deltagarna på Kommunikation & Ledarskapsdagarna kan förvänta sig att få lära sig av dig?- Du kommer att få både ögonöppnare och konkreta råd utifrån en bas av omvärldstrender, ledarskapsforskning och musikalisk improvisation samt praktiska erfarenheter från framgångsrika ledare och samhällsaktörer från näringsliv, offentlig och idéburen sektor. Allt på temat konsten att balansera det konstanta med förändring.

Tack för din tid Katarina. Ska bli så roligt att få träffa dig och jag personligen är väldigt nyfiken på ditt talarpass!


Vill du kika in dig på konferensen eller workshops i sammanband med konferensen? Klicka dig vidare här: