Mareike Bönninger är managementkonsult på EY Advisory Services där hon leder EY:s svenska team med fokus på framtidens arbetssätt och activity based working (ABW). Hon är erfaren inom ABW, större transformationsprojekt samt projekt inom Facility Management. I den här intervjun så delar Marieke med sig av tankar och erfarenheter från förändringsprojekt på arbetsplatser.

Mareike

Mareike brinner för framtidens arbetssätt och arbetsplats. 20:e November så modererar hon Rethink Office, dagen efter, den 21:a November, så leder Mareike och hennes team en workshop om ABW och medarbetarupplevelsen. Där får du praktiska tips och verktyg för hur du framgångsrikt implementerar ABW som arbetssätt, men också hur du tar steget vidare in i förvaltning och utveckling av arbetssättet. Läs mer om workshopen här. Nedan delar Marieke med sig av sina tankar och erfarenheter av förändringsprojekt på arbetsplatsen.

“Att sänka kostnader är INTE engagerande för medarbetarna”

Vad är viktigt att tänka på innan man sätter igång ett förändringsprojekt av arbetsplatsen?
  • Tydliggör VARFÖR ni ska göra förändringsprojektet! Vad är drivkrafter och vad är målen? Och hur bidrar förändringsprojektet till organisationens övergripande strategi och mål?
  • Ha en engagerande vision kring förändringsprojektet. Att sänka kostnader är INTE engagerande för medarbetarna, däremot att skapa bättre förutsättningar för medarbetarna och införa nya mer flexibla arbetssätt kan vara engagerande.
  • Ledningen måste förstå och stå bakom varför:et och visionen eftersom de ska leda vägen i förändringen. Så säkerställ att de förstår vad förändringsprojektet innebär och hur det kopplar an till den övergripande strategin och vision.
Hur vet man att man är på rätt väg under ett projekt?
  • Har man ett tydligt varför och en vision är det enklare att hålla rätt riktning, det fungerar som en kompass.
  • Att tidigt etablera och förankra en tydlig projektstruktur och styrning med projektplaner, milstolpar, aktiviteter, ansvariga, beroenden mellan delprojekt mm.
  • Involvera ledningen löpande så att ni är uppdaterade vad gäller större organisatoriska förändringar eller prioriteringar och kan säkerställa att ert projekt fortfarande är i linje med den övergripande riktningen som organisationen har valt.
Hur tror du att arbetsplats och arbetssätt ser ut om 10 år? Kommer det vara någon skillnad?
  • Jag tror att vi kommer att bli ännu mer flexibla och digitala och att det kommer att finnas många fler olika anställningsformer som självklart även påverkar arbetsplatsen och arbetssätten. På EY gör vi flertal studier kring framtidens arbetsliv och den som är intresserad kan läsa mer om “Future Work Now“.
  • Gig Economy är en sådan trend – att vi kommer att jobba mer med kollegor i våra nätverk men som inte är anställda hos samma arbetsgivare. Det innebär att olika organisationskulturer och arbetssätt möts, många kommer att ha sina egna digitala verktyg och hårdvara och allting behöver fungera ihop. Kontoren blir då mer en mötesplats där vi kan träffas och skapa tillsammans, men vi kommer att göra det på andra platser också.
Vi har sett många kontor gå mot ABW de senaste åren. Vad är de största skillnaderna och insikterna från ett förändringsprojekt idag jämfört med hur det såg ut för 5 år sedan?
  • På EY har vi varit engagerade i ABW-projekt länge och den skillnaden vi ser är att fokus idag är mycket mer på helheten – den fysiska arbetsplatsen, den digitala arbetsplatsen och kultur & arbetssätt – än tidigare. Drivkrafterna skiljer sig ofta också, även om kostnadsbesparingar fortfarande är mycket viktiga ser man idag också andra fördelar med ABW som att skapa en modern och attraktiv arbetsplats, uppnå ökad flexibilitet och innovation över avdelningsgränser exempelvis.

Läs mer om Rethink office här

RTOlogos_HT18