Cellkontor, öppna landskap, hot-desking, ABW, verksamhetsanpassat, flexkontor… Det är lätt att gå vilse i djungeln av olika lösningar, upplägg och arbetssätt som finns för moderna arbetsplatser. En lösning som är helt rätt för ett företag kan vara lika fel för ett annat. Vilket arbetssätt och vilken utformning av arbetsplatsen är egentligen bäst för ditt företag? Och hur kommer du fram till svaret?

Det är lätt att börja i fel ände och tidigt bestämma sig för en viss lösning utan att egentligen ha målbilden klar för sig. Vad är det ni vill få ut av er arbetsplats? Vilka behov ska tillfredsställas och vad behövs göras för att nå dit? Tankarna dras snabbt emot lösningen, mot “hur?” när frågan man egentligen borde ställa sig först är “varför?”. En person som är expert på att göra det rätt ifrån början är Annalena Norhammar på Tenant & Partner som är med och talar på Rethink Office Stockholm den 17 maj. Jag fick möjlighet att ställa tre snabba frågor till henne om förändring kopplat till arbetsplatsen.

VT17-TenantPartner-Annalena

Annalena Norhammar

Tenant & Partner

Du är ju en av talarna på Rethink Office Stockholm och kommer att tala under temat “Get the basics right”. Varför är detta så viktigt?
Det är lätt att gå vilse redan i ett tidigt skede av processen. Ofta finns en relativt pressad tidsplan och många intressenter som behöver vara involverade för att skapa förutsättningar för ett bra projekt med rätt effektmål och drivkrafter. Det finns ett antal grundläggande frågor som vi samlar under ”Get the basics right” och som behöver besvaras för att säkerställa rätt målbild, rätt startpunkt och rätt omfattning och avgränsningar.

Om du skulle ge tre konkreta tips till företag som står inför en arbetsplatsförändring. Vad skulle det vara?
1. Gör förändringen till en integrerad del av er verksamhetsutveckling.
2. Välj inte lösning innan ni vet hur lokalerna ska bidra till er framgång på lång sikt.
3. Säkerställ samsyn och engagemang hos ledande befattningar.

Vilka är de största utmaningarna som ni möter idag hos företag kopplat till arbetsplatsen?
De största utmaningarna brukar handla om hur man säkerställer att arbetsplatsen skapar förutsättningar för engagerade medarbetare och är attraktiv, effektiv och produktiv. Arbete är inte längre en plats utan något vi gör och därför är det viktigt att förstå hur de arbetssätt man har eller vill utveckla ska stödjas av lokalen, arbetssättet och tekniken. Många företag vill utveckla samarbete över organisatoriska gränser och stimulera mer mobila, flexibla arbetssätt och då behöver de en teknik som möjliggör det. Det finns en klassisk aspekt som helt enkelt handlar om kostnader kopplat till lokalen och utmaningarna med att få ekonomin att gå ihop. Den ekonomiska aspekten föranleder dock ett helhetsgrepp om lokal, arbetssätt, teknik och att ta tillfälle att se möjliga positiva verksamhetseffekter så att man inte sitter med ett besparingsprojekt och missar möjligheten att skapa bestående verksamhetseffekter och mer engagerade medarbetare.

Med utgångspunkt i framtida behov arbetar Tenant & Partner med lokaler, fastigheter och människor i syfte att bidra till sina kunders framgång. På Rethink Office Stockholm är Annalena Norhammar med och talar om vikten av att göra det rätt ifrån början. På scen delar även Sony Mobile, Toca Boca, Google och Microsoft med sig av sina erfarenheter och upplevelser av den moderna arbetsplatsen.

/Johanna, Projektledare Rethink Office

Rethink Office Banner