I det här inlägget möter du Ulrika Jonsson från Microsoft som delar sin syn på digitaliseringen av HR och uppmuntrar HR organisationer till att utvecklas till att ”bli digitala” och inte bara erbjuda digitala verktyg – utan att kunna använda data för att analysera sin verksamhet och vad som påverkar tex engagemang, produktivitet, kundnöjdhet och affärsresultat är både roligt och insiktsfullt samtidigt som det ökar träffsäkerheten vid viktiga verksamhetsbeslut.

UlrikaJonsson_Microsoft

 

 

 

 

 

 

Hur ser du på den digitala transformationen av HR?
Digitalisering innebär att företag får nya möjligheter att bedriva sin verksamhet, både i att möta sina kunder, att få mer tid över, att skapa smartare processer och nya möjligheter för affärsutveckling. Många företag står inför fundamentala förändringar av sina affärsmodeller och arbetssätt och det gäller att ta tillvara på den digitala utvecklingen för att ligga i framkant, före sina konkurrenter.

Teknik är en del av allt. Mängden data i världen är obegränsad, vilket skapar möjligheter vi aldrig har sett förut. Men det ställer nya krav på oss som företag att se till att vårt viktigaste redskap – våra anställda – har rätt förutsättningar för att klara av de förändringar som digitaliseringen innebär. Vi behöver en kultur som stimulerar till innovation, där man har tillåtelse att experimentera även om man misslyckas och ett öppet och inkluderande klimat där allas åsikter är välkomna. Vi behöver även ha förtroendet för våra anställda och ge dem förutsättningar i form av trygga och stabila verktyg och tjänster så att de kan jobba när, var och hur de vill för att på så vis ha större frihet att få mer gjort och få mer tid över till det som är viktigt. De behöver kunna mötas och kommunicera oavsett var de befinner sig och de behöver ha tillgång till molnbaserade HR verktyg som liknar den teknik som de använder i det privata livet, såsom tex mobilappar för onboarding och performance management eller en lättillgänglig plattform för roll- och individspecifik kompetensutveckling som möter varje enskild medarbetares behov.

En digital arbetsplats ställer större krav på våra chefer i att leda och kommunicera för att skapa tydlighet och trygghet i det förändrade arbetet och det behövs användarvänliga verktyg för målstyrning och uppföljning, speciellt i tider av transformation då behovet av regelbunden feedback och ett flexibelt angreppsätt är stort.

Digitaliserade HR processer ger även möjligheten för företag att attrahera rätt kandidater framgångsrikt och före konkurrenter, att effektivt planera sin verksamhet för att möta behovet av att vara snabbfotade och att skapa en framgångsrik och högpresterande organisation som är väl rustade för framtiden.

Slutligen vill jag verkligen uppmuntra HR organisationer att utvecklas till att ”bli digitala” och inte bara erbjuda digitala verktyg – att kunna använda data för att analysera sin verksamhet och vad som påverkar tex engagemang, produktivitet, kundnöjdhet och affärsresultat är både roligt och insiktsfullt samtidigt som det ökar träffsäkerheten vid viktiga verksamhetsbeslut.

Möt Ulrika tillsammans med andra talare från bland annat Oracle, King, LinkedIn och PeopleAnalytics på Rethink HR den 31 maj – 1 juni där vi pratar Datadriven HR och HR Analys. Programmet hittar du här: Rethink HR.

Rethink HR