För att tillgodose medborgarnas behov på tjänster och service är det viktigt för verksamheter inom offentlig sektor att satsa på utvecklingen av sin webbplats för att ge en bättre digital service. Täby Kommun har gjort en stor satsning på att utveckla sin webbplats och med hjälp av analys och uppföljning satsar dom idag på att utveckla den digitala servicen. Nedan svarar Johannes Söderlund från Täby kommun på hur de arbetar för att nå sina mål.

Titta på situationen! Vad har användaren för situation när hon vill göra något kopplat till oss och hur ser erbjudandet ut?

Efter att ni nyligen lanserat en ny webbplats satsar ni nu på att utveckla den digitala servicen, hur arbetar ni med analys för att följa upp utvecklingen?
För att kunna driva utvecklingen framåt så finns det flera saker som påverkar, men det viktigaste tror jag är att ha väldigt tydliga mål som går att styra mot och följa upp över tid. Då finns det en grund för att kunna fråga, mäta och ha ett gemensamt perspektiv internt kring hur vi kan bli bättre. Om det ska bli enkelt att ha kontakt med kommunen så behöver vi både jobba med att följa upp användarnas upplevelse, vad som påverkar den och löpande kunna ha mätpunkter som visar hur beteendet faktiskt ser ut. Först då kan vi pröva, justera och följa upp resultatet.

Hur arbetar ni för att förenkla vardagen för invånarna?
När vi arbetar med de gemensamma kontaktvägarna in till kommunen då är viktiga förutsättningar det nystartade kontaktcentret i kombination med nya taby.se och en centraliserad webbredaktion. Det ger en bra grund för att varje dag kunna göra saker bättre än vad vi gjorde igår. Vi tittar på sökord och följer upp frågor som kommer in för att prioritera innehåll. Vi följer nedladdningar av blanketter som ger en indikation på vad som kan förenklas digitalt. När vi också kan se vilka delar av webbplatsen som genererar mest kontakt med kommunen så behöver vi fundera på varför. Beror det på att det är extra krångligt, eller är det för att det är en fråga som engagerar? Då får vi stöd för att börja ifrågasätta, utveckla och förenkla.

Vilka är era tips för att sätta besökaren i fokus vid det digitala kundmötet?
Titta på situationen! Vad har användaren för situation när hon vill göra något kopplat till oss och hur ser erbjudandet ut? Det är en bra början och gör det mycket lättare att komma fram till vad vi kan göra för att det ska bli enklare.

Du och din kollega Andreas Nordling är en av talarna på Analyticsdagarna – Offentlig sektor i Maj, vad ser ni mest fram emot med ert deltagande? 

Det händer mycket just nu så jag tycker det blir jätteintressant att få se hur andra branscher arbetar digitalt. Hur det går att styra mot målen, hålla ihop en kundresa och samtidigt organisera arbetet effektivt internt i en stor organisation.

johannesAndreas_taby
tabykommun

talare_cop_1