Våra Tjänster

Våra
Konfer
enser

Nedan ser du ett urval
av konferenser vi anordnar

Summit and Friends anordnar ledande konferenser inom områden som berör den digitala transformationen. Ambitionen är att skapa nätverk för beslutsfattare och alla som direkt eller indirekt arbetar inom dessa områden. Tillsammans utbyter deltagarna erfarenheter, får en unik insyn i hur andra löst gemensamma utmaningar genom praktikfall och orienterar sig kring de senaste trenderna. För mer information kring varje konferens – besök hemsidorna. 

TIDIGARE KONFERENSER

GDPR-dagen
Stockholm, 21 november 2017
EhalsodagarnaE-hälsodagarna
Stockholm, 1 juni 2017

Våra
Kurser

Nedan ser du ett urval
av kurser vi anordnar

Det är viktigt att hålla sig uppdaterad och ligga i framkant. Vi anordnar därför  kurser/workshops kopplade till den digitala transformationen för att djupdyka inom specifika områden. Vår ambition med dessa workshops är att du ska få med dig inspiration och angriparna insikter för att kunna driva värdefulla förändringar i din organisation. 

ABW och
medarbetarupplevelsen

KURS
Stockholm,16 maj

Google Analytics AdvancedTa dina kunskaper
till nästa nivå!

KURS
Stockholm, 8 maj

ledarskapFrån strategiskt beslut till uppnådd effekt

KURS
Stockholm, 22 maj

ProjektmetodikProjektmetodik- Från intranät
till digital arbetsplats

KURS
Stockholm,  16 maj

office 365 stockholm
Office 365 Stockholm,
fokus på SharePoint och teams

KURS
Stockholm, 14 maj


Digital Förändringsledning


KURS
Stockholm, 8 maj

ledarskapFrån strategiskt beslut till uppnådd effekt

KURS
Stockholm, 16 maj

Workshop_cloud
Hybrida molnlösningar


KURS

Stockholm, 28 mars

Skapa struktur &
samla rätt data

KURS
Stockholm, 13 november

Strategisk AnvändarvänlighetStrategi kring användarvänlighet
för er digitala arbetsplats

KURS
Stockholm, 21 november

Google Analytics BasicLär dig grunderna
och kom igång!

KURS
Stockholm, 8 maj

WS_google adsKom igång med SEM
och bli synlig online!

KURS
Stockholm, 6 maj

Sociala medier 1Sociala
medier

KURS
Stockholm, 15 november

TIDIGARE KURSER

Digitalt LedarskapStrategi och effekt med
ditt digitala ledarskap

KURS
Stockholm, 22 maj

adwords-workshopAnnonsera med Google Adwords
& öka trafiken till din hemsida

KURS
Stockholm, 23 maj

bostad_wsAtt planera och bygga
hållbara städer

KURS
Stockholm, 23 maj

informationsstrategiUppnå effekt med
din informationsstrategi

KURS
Stockholm, 31 maj

DokumenthanteringStrategi för
informationssäkerhet

KURS
Stockholm, 31 maj

operation-workshopKonkreta arbetssätt för
effektiva operationsflöden

KURS
Stockholm, 31 maj

GDPR i administrativa
processer och system

KURS
Stockholm, 7 mars

Våra
Utmärk
elser

Nedan ser du några pristagare
från Nordens Bästa Digitala Arbetsplats

Summit and Friends anordnar även utmärkelser. Genom att utbyta erfarenheter och lyfta framgångsrika fall kan organisationer lära av varandra och bli bättre på de saker där de själva inte ligger i framkant.

Digitala stöd i den fysiska arbetsplatsen
Telia Company

digital-workplace-awards

Vi vill förenkla vardagen för människor i arbetslivet genom att lyfta fram best practices och guldkorn inom digital arbetsmiljö. Med guldkorn menar vi olika typer av förändringar inom den digitala arbetsmiljön som lett till förändrade beteenden och mätbar effekthemtagning såsom ökat engagemang, innovationskraft och effektivitet.

ABW och medarbetarupplevelsen

Under en heldags workshop går EY:s erfarna team inom framtidens arbetssätt och ABW igenom hur du implementerar ABW som arbetssätt, men också hur du tar steget vidare in i förvaltning och utveckling av arbetssättet. Vi kommer att använda oss av tjänstedesign för att få en helhetsbild om hur du tar arbetssätten vidare och uppnår resultat. En heldag med praktisk tillämpning och konkreta verktyg som ger dig nycklarna för att lyckas på din arbetsplats.

För dig som:
Är beslutsfattare inom HR, FM, Projekt- eller Förändringsledare.

Key take-aways från Workshopen:
Du kommer att få diskutera dina utmaningar och dela erfarenheter med workshopledare och deltagare. Du kommer att få verktyg och konkreta tips för att hantera följande frågeställningar:

– Hur ska du sätta upp projektdirektivet för ditt projekt?
– Hur skapar du rätt förutsättningar för ABW som arbetssätt?
– Hur utgår du från organisationens och medarbetarnas behov?
– Hur kan du använda tjänstedesign i att skapa ett holistiskt arbetssätt?
– Change Management: Vad krävs för att få med medarbetarna i en förändring?
– Vilket ledarskap behövs för att motivera och skapa önskade beteenden och förhållningssätt?
– Vad behövs för att få en bestående förändring? Hur ska du göra för att långsiktigt ta processen vidare? Vad blir nästa steg?

Om Workshopledarna:
Workshopledarna från EY har erfarenhet från både projekt- och förändringsledning i att utveckla och implementera arbetsplatslösningar, digitala lösningar och arbetssätt. De ingår i EYs ABW-expertteam. EY (tidigare Ernst & Young) är ett global företag med 250 000 anställda och verksamhet i över 150 länder. I Norden är EY en ledande aktör inom rådgivning kopplat till Real Estate, Facility Management och Workplace Development. Med erfarenhet av dessa områden från projekt i över 100 städer har EY en välbeprövad process som hjälper företag att accelerera genomförandet och säkerställa utfallet i transformationsprojekt. EY bidrar till att utveckla branschen genom att kontinuerligt ta fram de senaste trenderna och studierna samt genom att driva det största benchmarkingprogrammet inom workplace solutions.

Google Analytics Advanced

Ta dina kunskaper till nästa nivå!
15 november,  Stockholm

Workshopbeskrivning

Under den avancerade Google Analytics-workshopen kommer vi att ta det ett steg längre, och fokusera på några av verktygets gömda skatter och där målet blir att du ska lära dig mer om nya funktioner, tankesätten, implementering och konfigurering.

Passar dig som

Har en god förståelse för de olika funktionerna och använder dig av verktyget regelbundet, men som vill ta din kunskap och ditt användande till nästa nivå, genom att lära dig mer avancerade användningsområden, kopplingar och anpassningar.

Du kommer bland annat att lära dig

– Mer avancerade användningsområden och fördjupa dina kunskaper
– Felsökning av data i Google Analytics
– Mer om konvertering och attribution (multi channel funnels)
– Mer om e-commerce tracking
– Eventspårning med hjälp av Google Tag Manager
– Hur besökare rör sig mellan sajter med Cross domain tracking

Övrigt 

Praktiska övningar kommer att genomföras under dagen så glöm inte att ta med din dator med Google Analytics implementerat.

Frågor? 

Har du några frågor eller funderingar kring workshopen maila dessa till tobias.ogren@summitandfriends.se

HenrikNilsson_helloy

Workshopen kommer att ledas av Henrik Nilsson från Helloy som är experter på datadriven online marknadsföring. De brinner för att hjälpa företag att öka lönsamheten och uppnå sina affärsmål.

Strategi till uppnådd effekt

Digitalt ledarskap – från strategiskt beslut till uppnådd effekt

Målet med denna workshop är att ge dig verktyg för att du på ett framgångsrikt sätt ska kunna leda och driva digitaliseringen i din organisation. Hur ska du agera för att bidra till att öka takten i den digitala transformationen? Vad krävs för att förkorta tiden från strategiskt beslut till uppnådd effekt? Vilka konkreta delar är avgörande för ett framgångsriks digitalt ledarskap?

Med utgångspunkt i den senaste forskningen gällande motivation, målprogress och vad som krävs för att förändra mänskliga beteenden leder Johan Book denna workshop med huvudfokus på att ledarskapet är avgörande för resan från ett strategiskt beslut till uppnådd effekt. Du får ta del av verktyg och insikter kring hur du ska leda en allt snabbare digital transformation och samtidigt bygga starka team, utveckla ledar- och medarbetarskap, öka välmåendet och minska stressen – allt för att skapa en effektiv och välmående organisation. Workshopen ger dig svar på:

• Vilka grundförutsättningar som krävs
• Hur du ska motivera och förankra planerna
• Vad som driver och motiverar medarbetarna
• Mäta rätt saker – vad, varför och hur?
• Hur du tar action på mätresultaten på ett smart sätt
• Hur du bör arbeta med kommunikation kopplat till förändringen

JohanBookWorkshopen hålls av Johan Book från Motivationsbyrån

Projektmetodik

Från intranät till Digital Arbetsplats

Denna interaktiva workshop riktar sig till dig som vill öka din insikt inom förstudie- och projektmetodik med fokus på intranät och digital arbetsplats. Under första halvan av workshopen får du som deltagare medverka i en komprimerad version av en förstudie för att få insikt i de olika momenten. Andra delen av workshopen fokuserar på hur du kortar ned ledtiderna från strategiskt beslut till effekt. Hur bibehåller du samma kvalitet och lyckas samtidigt effektivisera ledtiderna. Målet med denna workshop är att ge dig verktyg för att du på ett framgångsrikt sätt ska kunna leda och driva digitaliseringen i din organisation. Hur ska du agera för att bidra till att öka takten i den digitala transformationen? Vad krävs för att förkorta tiden från strategiskt beslut till uppnådd effekt? Vilka konkreta delar är avgörande för ett framgångsriks digitalt ledarskap?

Ett axplock av vad du som deltagare får med dig från denna workshop:

• Checklista för en framgångsrik förstudie
• Hur du genomför nulägesanalys
• Hur du sätter bra effektmål och övertygar ledningen
• Hur du identifierar och arbetar med personas (användargrupper)
• Hur du genomför framgångsrik behovsanalys
• Hur du driver agila projekt
• Hur du skapar drivkraft och engagemang
• Hur tar vi vid efter att förstudien är gjord?
• I vilken ordning ska aktiviteter göras, vilka aktiviteter kan överlappa, vilka tar längre tid och hur ska du prioritera de?
• Målbild och effekthemtagning

Gustav Molnar

Workshopen hålls av Gustav Molnar från DIWO

Office 365 med fokus på Sharepoint och Microsoft Teams

Vikten av förståelse för att skapa aktiva och nöjda slutanvändare med hög produktivitet

Hur skapar du tillsammans med din organisation aktiva slutanvändare i Sharepoint och Teams? Oftast är arbetet efter implementering av Office 365 den största utmaningen.

• Vad är viktigt?
• Vad ska prioriteras?
• Vad behöver dina medarbetare veta och hur ska de arbeta med SharePoint?

Denna endagsutbildning är till för dig, dina medarbetare och chefer som behöver få en överblick kring:
• Att tänka på vid implementering och arbetet därefter
• Vad som är nödvändigt
• Hur arbetar man effektivt i de nya systemen och varför?
• Vad är de största utmaningarna efter implementering av Office 365 och Sharepoint?
• Best Practice?
• Konkreta tips

Detta för att öka antalet aktiva användare i Sharepoint och för att på sikt bidra till nöjdare och produktivare medarbetare

Agenda Office 365

0ffice 365- 6 år senare
• Hur fungerar Office 365 och vilka tjänster ingår?
• Hur påverkar GDPR kunder i Office 365?
• Hur skapar vi ett lyckat SharePoint projekt
• Tekniska och verksamhetsmässiga förberedelser, projektroller och genomförande. Alla viktiga parametrar för att lyckas med implementering och det vardagliga arbetet för dina medarbetare.

Lunch

• Vad blir nästa steg i vår användning av SharePoint
• Vilka funktioner finns egentligen och hur kan vi dra nytta av dem. Hur sorterar du i alla funktioner och vad är prioritet
• Snabbfotade grupper – hur arbetar vi bäst med Microsoft Teams
• SharePoint och Teams, vad är skillnaden och hur arbetar vi i dem?
• Office 365 som Intranät
• SharePoint, Team eller Yammer?

• Sammanfattning av workshopen, best practises, do’s and don’ts, praktiska tips och verktyg.

Workshopen hålls av Gustav Molnar från Diwo

Digital förändringsledning

Helena Timander, Decigo

Passar dig som är med och driver digitaliseringen i din organisation, antingen som uttalad chef eller som informell ledare, oavsett vilken titel du har.

Workshopen leds av Helena Timander, medförfattare till boken ”Lycklig lönsamhet – Om att bygga stark företagskultur”. Helena är idag verksam på Decigo.

Mer information om workshopen kommer inom kort.

Strategi till uppnådd effekt

Digitalt ledarskap – från strategiskt beslut till uppnådd effekt

Målet med denna workshop är att ge dig verktyg för att du på ett framgångsrikt sätt ska kunna leda och driva digitaliseringen i din organisation. Hur ska du agera för att bidra till att öka takten i den digitala transformationen? Vad krävs för att förkorta tiden från strategiskt beslut till uppnådd effekt? Vilka konkreta delar är avgörande för ett framgångsriks digitalt ledarskap?

Med utgångspunkt i den senaste forskningen gällande motivation, målprogress och vad som krävs för att förändra mänskliga beteenden leder Johan Book denna workshop med huvudfokus på att ledarskapet är avgörande för resan från ett strategiskt beslut till uppnådd effekt. Du får ta del av verktyg och insikter kring hur du ska leda en allt snabbare digital transformation och samtidigt bygga starka team, utveckla ledar- och medarbetarskap, öka välmåendet och minska stressen – allt för att skapa en effektiv och välmående organisation. Workshopen ger dig svar på:

• Vilka grundförutsättningar som krävs
• Hur du ska motivera och förankra planerna
• Vad som driver och motiverar medarbetarna
• Mäta rätt saker – vad, varför och hur?
• Hur du tar action på mätresultaten på ett smart sätt
• Hur du bör arbeta med kommunikation kopplat till förändringen

JohanBookWorkshopen hålls av Johan Book från Motivationsbyrån

Hybrida molnlösningar

Så lyckas du med implementering och förvaltning av komplexa hybrida molnlösningar

Målet med denna workshop är att ge dig verktyg i arbetet med hybrida molnlösningar

Workshopen ger dig svar på:

• Strategi för införandet av molnet
• Process för implementering av en hybridlösning
• Förvaltning av komplexa strukturer

Workshopen kommer hållas av David Jonsson & Richard Lindstedt från Tieto

Dashboard & KPI:er

Att sätta upp en dashboard och
få organisationen att förstå datan!

Workshopbeskrivning

När volymen av data ökar, blir kraven allt högre på att organisationer har en bra dashboard för att få en överblick av organisationens olika data. Den insamlade datan kan sedan visualiseras internt för din organisation eller externt för din kund, med syfte att ge värdefulla insikter och för att kunna ta faktabaserade beslut. Dashboards hjälper organisationer att få en tydlig bild av sin verksamhet genom en ögonblicksbild. Men att sätta upp en Dashboard på rätt sätt är ingen quick fix. Det kan få stora konsekvenser för din organisation om du inte lyckas implementera en effektiv Dashboard och jobbar med den på rätt sätt.

Passar dig som

Är marknadschef eller projektleder ett digitalt team och som vill få en bättre, snabbare översikt över era resultat och er status. Eller dig som är en del i ett team eller bolag med ansvar för flera olika kanaler och vill dela och tydliggöra de resultaten ni presterar.

Du kommer bland annat att lära dig

För det första så måste den underliggande datan till din dashboard, samlas in på ett korrekt sätt givetvis. Har du inte ren data i din Dashboard, så gör din Dashboard inte speciellt stor nytta (läs mer om hur du samlar in data i våra Google Analytics-workshops).

I den här Workshopen så kommer du att få kunskap i hur du ska implementera och arbeta med Dashboards för att uppnå bästa effekt i din organisation. Det är många moment som berörs under workshopen, här är ett axplock från dagen:

• Vilka delar måste en effektiv dashboards innehålla
• Vad skiljer en lyckad och effektiv dashboard från en misslyckad dashboard
• Automatiserade vs. manuella dataflöden
• Vad behöver du tänka på när du skapar en dashboard?
• Hur du får med hela storyn i Dashboarden
• Hur ska du visualisera din data
• Hur du kan förändra de anställdas och organisationens inställning till data

Övrigt

Ta med din dator: Övningar kommer genomföras under dagen och en bärbar dator måste medhavas för dessa.

Frågor? 

Har du några frågor eller funderingar kring workshopen maila dessa till tobias.ogren@summitandfriends.se

Strategisk användarvänlighet

Skapa en digital arbetsplats där tjänster och kanaler samspelar harmoniskt för att stödja medarbetarna bättre och skapa värde ända ut till kunderna.

Verkligheten vi lever i blir mer och mer komplex och användarnas förväntningar på upplevelsen bara ökar. Tiden är förbi när man kunde välja en plattform för alla interna applikationer och tjänster – vi behöver hitta nya strategiska sätt för att skapa en bra användarupplevelse i det landskapet.
Din digitala arbetsplats består idag av ett ekosystem av tjänster som allihop syftar till att tillsammans underlätta ditt arbete på olika sätt. Då kan vi inte arbeta med användarupplevelsen i silos där vi ser till en kanal i taget. Vi måste lyfta blicken och ta ett helhetsgrepp kring den digitala arbetsplatsen och förstå hur den hänger ihop på riktigt.
Då kan vi organisera oss för att styra helheten av vår digitala arbetsplats. Då kan vi prioritera och balansera våra investeringar. Då kan vi skapa en miljö där tjänster och kanaler samspelar harmoniskt för att stödja medarbetarna bättre.
I den här workshopen kommer vi tillsammans att utforska strategiska designmetoder som med användaren i centrum och med värdeskapande som mål låter dig designa användarupplevelser som sträcker sig över flera tjänster och kontaktpunkter.
Mer konkret kommer workshopen att innehålla:

• Hur vi med hjälp av service design kan skapa en upplevelsestrategi för hela den digitala arbetsplatsen
• Metoder för kartläggning av användarupplevelse över flera system och kanaler
• Kartläggning av vad som driver och motiverar medarbetarna
• Verktyg för att arbeta med användarupplevelsen (frontstage) såväl som de processer som möjliggör upplevelsen (backstage)
• Hands-on-övningar i små grupper där ni får prova på kartläggning och konceptutveckling med upplevelsen i centrum

Dokumenthantering

så skapar du struktur och processer kring informationshantering

Många undersökningar visar att en av de största tidstjuvarna i en organisation är att söka efter rätt dokument i arbetsplatsens nätverk. Går detta att lösa med en effektivare dokumenthantering och informationshantering? Hur går du till väga? Målet med workshopen är att förstå hur du ska arbeta med dokumenthantering kopplat till en digital arbetsplats på ett effektivt sätt och dessutom får slutanvändarna att förstå nyttan av det och hur de ska arbeta med processen på ett optimalt sätt.

Syfte och mål:

• Få förståelse för dokumenthanteringens problem och möjligheter
• Få förståelse för olika typer av dokument och applikationer Metadata
• Få förståelse för Dokumenthanteringsprocessen
• Få förståelse för Versions- och revisionshantering
• Få förståelse för fällorna vid införande av dokumenthantering
• Få förståelse för förändringsledning vid ett införande av dokumenthantering i en organisation.
• GDPRs påverkan på doukmenthantering
• Vad behöver du veta?
• Vilka actions bör tas?
• Hur prioriterar du detta?

Workshopen hålls av Lars Blixt från Precio Fishbone

Google Analytics Grundläggande

Lär dig grunderna och kom igång!
15 november, Stockholm

Workshopbeskrivning

På de flesta webbplatser finns idag Google Analytics installerat men få använder dess fulla potential. Workshopen syftar till att ge alla som deltar i utbildningen fördjupad kunskap i hur Google Analytics fungerar och ser ut och framförallt vilka möjligheter som finns med verktyget.

Passar dig som

Behöver få grundläggande kunskaper för att komma igång med ditt användande. Workshopen kommer att ge dig en överblick av verktyget och dess grundläggande funktioner och möjligheter. Genom att utgå från praktiska exempel får du både teoretisk grund och möjlighet att göra övningar som gör det mer lättförståeligt.

Du kommer bland annat att lära dig

– Hur man bör använda GA som verktyg
– Navigera i verktyget och förstå de viktigaste funktionerna
– Hitta korrekt och relevant data för just din verksamhet
– Göra enklare analyser och ta action på datan
– Utvärdera digitala marknadsföringskampanjer
– Konfigurera grundläggande mätning på din webbplats
– Skapa enklare rapporteringspaneler/dashboards
– Förmedla och använda datan i din organisation

Vi lämnar tekniken utanför och fokuserar på själva användandet. Genom att utgå från praktiska exempel får du både en teoretisk grund och en möjlighet att göra övningar som gör det lättare att förstå.

Övrigt 

Ta med din dator. Praktiska övningar kommer att genomföras under dagen så glöm inte att ta med din dator med Google Analytics implementerat.

Frågor? 

Har du några frågor eller funderingar kring workshopen maila dessa till tobias.ogren@summitandfriends.se

Lisamartin_helloy

Workshopen kommer att ledas av Lisa Martin från Helloy som är experter på datadriven online marknadsföring. De brinner för att hjälpa företag att öka lönsamheten och uppnå sina affärsmål.

Google Ads

Kom igång med SEM och bli synlig online!
13 november, Stockholm

Workshopbeskrivning

Genom att använda sig av Google Ads (nya namnet för Adwords) ökar du antalet besökare till din hemsida och får en större chans till en ökad försäljning. Med en teoretisk grund och praktiska övningar kommer du som deltagare att få en bra överblick och grundkunskaper i Google Ads som annonseringsplattform. Under dagen kommer en certifierad workshopledare att gå igenom allt från hur annonseringen fungerar till hur man bäst optimerar sina sökord och fördelar budget rätt.

Passar dig som

Är ny inom Google Ads och vill få ut maximalt av din annonsering i söknätverket. Du vill lära dig grunderna kring hur du på ett kostnadseffektivt sätt syns med ditt varumärke. Oavsett om du köper tjänsten från byrå eller inte, kan denna kurs hjälpa dig få ökad insikt, bli en bättre beställare och kostnadsoptimera din strategi.

Du kommer bland annat att lära dig

• Grundläggande kunskap kring Google Ads och dess möjligheter
• Hur du strukturerar ett konto och skapar annonser
• Hur du kostnadsoptimerar och prioriterar din budget
• Hur du utför sökordsanalys och utifrån den sätter upp din strategi
• Hur du kan optimera landningssidor och kampanjinställningar
• Hur du sätter de viktigaste KPI:erna utifrån din organisations behov
• Hur du kan utvärdera och förbättra din annonsering enligt dina mål

Ta med din dator

Övningar kommer genomföras under dagen och en bärbar dator måste medhavas för dessa.


Frågor? 

Har du några frågor eller funderingar kring workshopen maila dessa till tobias.ogren@summitandfriends.se

Upphandlingsdriven innovation

Vad kommer att krävas av det offentliga rummet för att klara framtidens behov av digitala tjänster? Och hur uppnår vi detta? Vem kommer att vara de bästa kravställarna i framtiden? Denna workshop utgår från kunskaperna och metoderna som utarbetats i projektet Upphandlingsdriven innovation för regional tillväxt, och ger dig som deltagare kompetens, förståelse och verktyg för att kunna använda upphandling som drivande faktor för innovation.

Att använda den offentliga upphandlingsprocessen som ett verktyg att driva utveckling är något som det pratas om inom offentliga verksamheter, men hur gör man då? Projektet Upphandlingsdriven Innovation för Regional Tillväxt, ägs av Region Gävleborg och finansieras av Tillväxtverket och Regionen. Projektets arbetssätt bygger på verkliga case i pilotform. Projektet har arbetat fram en modell (Frame Lake Model) för hur behovsidentifiering kan göras, i syfte att kunna beskriva den verkliga terrängen/kontexten, så att kartan kan ritas utifrån de verkliga behoven hos alla involverade aktörer.

Projektet arbetar för att ta fram hållbara lösningar för hur små företag och innovatörer ska kunna beredas möjlighet att leverera sina tjänster till offentlig sektor-skapa tillväxt. Genom att upphandla effekt och utfall istället för lägsta pris, möjliggörs det för nya aktörer att kunna ta plats för att lösa de olika samhällsutmaningar vi står inför, genom nya lösningar. Det finns goda exempel när arbetet gått riktigt bra och exempel där arbetet gått dåligt. Projektet bedrivs utifrån ett kunskapsdrivet arbetssätt som innebär att kunskaper och erfarenheter bygger på varandra och skapar en hållbar helhet. En viktig del handlar om att skapa goda nätverk som kan samverka runt olika utmaningar.

Workshopen kommer att varva teori om resultat vi uppnått i projektet med interaktivitet, där deltagarna tillsammans diskuterar och arbetar med olika frågeställningar knutna till området:

• Behov och behovsidentifiering
• Samverkan över olika gränser – nya samverkanslösningar
• Nya aktörer – innovatörer
• Kunskaper och erfarenheter i förändringsarbete
• Innovationer – nya lösningar
• Funktionskrav
• Förväntade effekter och önskat utfall på kort och lång sikt

Workshopledare är Sigrid Petterssen och Anette Jonsäll, som är projektledare respektive forskare i projektet.

Office 365 med fokus på Sharepoint och Microsoft Teams

I Göteborg hålls workshopen på Kungsportsavenyn 2.
5 december, Stockholm

Vikten av förståelse för att skapa aktiva och nöjda slutanvändare med hög produktivitet

Hur skapar du tillsammans med din organisation aktiva slutanvändare i Sharepoint och Teams? Oftast är arbetet efter implementering av Office 365 den största utmaningen.

• Vad är viktigt?
• Vad ska prioriteras?
• Vad behöver dina medarbetare veta och hur ska de arbeta med SharePoint?

Denna endagsutbildning är till för dig, dina medarbetare och chefer som behöver få en överblick kring:
• Att tänka på vid implementering och arbetet därefter
• Vad som är nödvändigt
• Hur arbetar man effektivt i de nya systemen och varför?
• Vad är de största utmaningarna efter implementering av Office 365 och Sharepoint?
• Best Practice?
• Konkreta tips

Detta för att öka antalet aktiva användare i Sharepoint och för att på sikt bidra till nöjdare och produktivare medarbetare

Agenda Office 365 – 5 december Göteborg, 6 december Malmö 

0ffice 365- 6 år senare
• Hur fungerar Office 365 och vilka tjänster ingår?
• Hur påverkar GDPR kunder i Office 365?
• Hur skapar vi ett lyckat SharePoint projekt
• Tekniska och verksamhetsmässiga förberedelser, projektroller och genomförande. Alla viktiga parametrar för att lyckas med implementering och det vardagliga arbetet för dina medarbetare.

Lunch

• Vad blir nästa steg i vår användning av SharePoint
• Vilka funktioner finns egentligen och hur kan vi dra nytta av dem. Hur sorterar du i alla funktioner och vad är prioritet
• Snabbfotade grupper – hur arbetar vi bäst med Microsoft Teams
• SharePoint och Teams, vad är skillnaden och hur arbetar vi i dem?
• Office 365 som Intranät
• SharePoint, Team eller Yammer?

• Sammanfattning av workshopen, best practises, do’s and don’ts, praktiska tips och verktyg.

Workshopen hålls av Gustav Molnar från Diwo

LEDARSKAP I EN DIGITAL ARBETSMILJÖ

Målet med denna workshop är att ge dig verktyg för att du på ett framgångsrikt sätt ska kunna leda och driva digitaliseringen i din organisation. Hur ska du agera för att bidra till att öka takten i den digitala transformationen? Vad krävs för att förkorta tiden från strategiskt beslut till uppnådd effekt? Vilka konkreta delar är avgörande för ett framgångsriks digitalt ledarskap?

I dagens digitala arbetsmiljö är ledarskapet av avgörande betydelse för att skapa motiverade och engagerade medarbetare, som i sin tur leder till en mer välmående och produktiv organisation. Det är du som ledare som driver förändringen. Så vad krävs av ditt ledarskap för att skapa bästa tänkbara förutsättningar för detta? Vilka är fallgroparna och hur undviker du dessa? Och hur ska du som ledare använda och nyttja möjligheterna med den digitala arbetsmiljön för att stärka den interna kulturen i din organisation?

Denna workshop ger dig svar på:

• Vilka grundförutsättningar som krävs
• Hur du genomför en nulägesanalys
• Hur du genomför en framgångsrik behovsanalys
• Hur du ska motivera och förankra planerna
• Vad som driver och motiverar medarbetarna
• Mäta rätt saker – vad, varför och hur?
• Hur du tar action på mätresultaten på ett smart sätt
• Hur du bör arbeta med kommunikation kopplat till förändringen, både uppåt och nedåt
• I vilken ordning ska aktiviteter göras, vilka kan överlappa varandra och hur ska de prioriteras?
• Effekthemtagning

Workshopledare är Gustav Molnar från Diwo.

Att implementera en RPA-lösning från start till mål

Denna workshop går steg för steg igenom och ger dig tips och verktyg för hur du och din organisation bör arbeta med alltifrån att sätta upp strategier, göra business case och analyser av vilka processer som går att automatisera och skapa förtroende och engagemang hos både medarbetare och ledning för driften av RPA-lösningen, till att faktiskt genomföra implementeringen och ha en plan och organisatoriska förutsättningar för den fortsatta förvaltningen.

ROBOTISERING GER EFFEKTIVITETSVINSTER

En robot kan utföra lika mycket arbete som fyra till åtta personer (beroende på process) – tid som kan läggas på andra mer värdeskapande uppgifter och/eller effektivitetsvinster, samtidigt som kvaliteten höjs i och med att felen blir färre. En robot kan arbeta 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Detta till en kostnad av ca 20 till 40 procent av lönen för en heltidsanställd människa. Lägg därtill att kvaliteten på arbetet både är högre och mer konsekvent jämfört med en människas. Men att förbereda människor i en organisation för en stor förändring – vilket införandet av en RPA-lösning innebär – har sina utmaningar. Likaså gäller det att förbereda och möjliggöra för att andra verksamheter ska kunna ”hoppa på tåget” allt eftersom, samt att ha en organisation som kan sköta förvaltningen av den eller de RPA-lösningar som är i drift.

WORKSHOPENS INNEHÅLL

Denna workshop blandar teori med praktik och låter dig få ta del av verktyg och insikter kring hur du och din organisation bör arbeta både med förberedelsearbetet och själva implementeringen. Det innefattar alltifrån hur ni gör en prestudy, hur man ska tänka när man sätter ihop ett team som ansvarar för förarbetet, hur ni kan genomlysa och analysera verksamheten för att kunna göra ett business case, hur materialet ska presenteras för styrelse/ledning, hur medarbetare bör involveras och engageras, vad som måste vara på plats när ni trycker på KÖR, vilka problem som kan uppstå och hur ni kan vara rustade för att hantera dem, hur förvaltningen ska skötas etc. En viktig del av dagen handlar om att du ska få diskutera dina egna utmaningar tillsammans med de andra deltagarna på plats, för att kunna få input på dina och din organisations specifika utmaningar.

WORKSHOPLEDARE

Tomislav Andric och Olivia Widmark från EY är experter på att implementera RPA-lösningar och har erfarenhet från små till stora projekt från olika branscher.

Sociala medier

Workshopbeskrivning

Alla människor i Sverige använder sociala medier, och tiden som människor spenderar på sociala medier bara ökar. Men det finns samtidigt många organisationer som inte når fram till sin målgrupp i de sociala medierna. Marknadsföring på rätt sätt i sociala medier är ett väldigt effektivt och kostnadseffektivt sätt att komma i kontakt med sin målgrupp. Därför finns den här heldagskursen till för dig som vill få tips från en expert om hur du lyckas i sociala medier.

Passar dig som

Du som vill lära dig grunderna eller få mer tips om hur du hanterar Facebookannonsering, och till dig som vill bli en bättre beställare mot externa leverantörer.

Du kommer bland annat att lära dig

– Statistik och kanalanvändning
– Vad du behöver för att komma igång!
– Hur skapar du framgångsrika annonser i Facebook och Instagram?
– Hur sätter du upp den bästa kampanjstrukturen?
– Hur fungerar Facebook Business Manager?
– Vanliga misstag och hur du gör för att undvika dom!

Övrigt 

Ta med din dator: Övningar kommer genomföras under dagen och en bärbar dator behövs så att du får den praktiska tillämpningen också!

Frågor? 

Har du några frågor eller funderingar kring workshopen maila dessa till tobias.ogren@summitandfriends.se

.

SEO Grundkurs

Optimera din synlighet i sökmotorer!

Workshopbeskrivning

Med ett SEO användande kan du få din webbsida att synas så högt upp som möjligt vid sökningar i sökmotorer. Med denna workshop får du en bra grund att stå på för att kunna impelementera ditt SEO arbete. Du som deltagare får en praktisk grund och introduktion till SEO som verktyg samt praktiska övningar på hur du arbetar med både innehåll och länkningar.

Passar dig som

Nyligen börjat eller vill börja arbeta med SEO och få en bättre förståelse för hur du kan förbättra din synlighet hos sökmotorer och sökresultatet. Du lär dig grunderna för att kunna sätta upp en SEO-strategi för din verksamhet.

Du kommer bland annat att lära dig

• Hur man bör använda GA som verktyg
• Grunderna till SEO
• Sökordsanalys – Vad är en sökordsanalys och hur identifierar man vilka sökord man ska synas på?

Teknisk SEO

Innehåll – On page:
• Element som kan optimeras för att påverka hur du syns på Google
• Best practice för meta-data
• Att skapa innehåll för webben och dina besökare
• Hur bör man jobba med sina interna sajtstruktur?

Länkningar – Off Page:
• Hur du arbetar med extern länkning till din webbplats
• Vad menas med olika typer av länkar och hur ska man sätta upp länkarbetet utifrån sin verksamhet?
•  Vad bör du undvika?

Övrigt 

Ta med din dator: Övningar kommer genomföras under dagen och en bärbar dator måste medhavas för dessa.

Frågor? 

Har du några frågor eller funderingar kring workshopen maila dessa till tobias.ogren@summitandfriends.se

SEO Avancerad

Workshopbeskrivning

Ta dina SEO kunskaper till nästa nivå! Med denna workshop får du kunskaperna att kunna maximera din webbplats synlighet samt mäta det som sker på din webbplats och vilka aktiviteter som är mest effektiva. Under dagen kommer du som deltagare även få en bättre inblick i hur du ska komplementera med andra verktyg för att lyckas med ditt SEO arbete.

Passar dig som

Har en god förståelse och arbetar kontinuerligt med SEO. Du kommer att lära dig nya funktioner och vi går in djupare på hur du bäst använder SEO som verktyg.

Du kommer bland annat att lära dig

• Hur man bör använda GA som verktyg
• Struktur och innehåll
• Utvärdera resultat
• Analysera målgruppens sökbeteendeen
• Att mäta och följa upp SEO i Analytics
• Andra användbara SEO verktyg för framgång
• Rankning av webbplatser

Övrigt 

Ta med din dator: Övningar kommer genomföras under dagen och en bärbar dator måste medhavas för dessa.

Frågor? 

Har du några frågor eller funderingar kring workshopen maila dessa till tobias.ogren@summitandfriends.se

Strategi till uppnådd effekt

Strategi och effekt med ditt digitala ledarskap

Målet med denna workshop är att ge dig verktyg för att du på ett framgångsrikt sätt ska kunna leda och driva digitaliseringen i din organisation. Hur ska du agera för att bidra till att öka takten i den digitala transformationen? Vad krävs för att förkorta tiden från strategiskt beslut till uppnådd effekt? Vilka konkreta delar är avgörande för ett framgångsriks digitalt ledarskap?

Med utgångspunkt i den senaste forskningen gällande motivation, målprogress och vad som krävs för att förändra mänskliga beteenden leder Johan Book denna workshop med huvudfokus på att ledarskapet är avgörande för resan från ett strategiskt beslut till uppnådd effekt. Du får ta del av verktyg och insikter kring hur du ska leda en allt snabbare digital transformation och samtidigt bygga starka team, utveckla ledar- och medarbetarskap, öka välmåendet och minska stressen – allt för att skapa en effektiv och välmående organisation.

Workshopen ger dig svar på:

• Vilka grundförutsättningar som krävs
• Hur du ska motivera och förankra planerna
• Vad som driver och motiverar medarbetarna
• Mäta rätt saker – vad, varför och hur?
• Hur du tar action på mätresultaten på ett smart sätt
• Hur du bör arbeta med kommunikation kopplat till förändringen

JohanBookWorkshopen hålls av Johan Book från Motivationsbyrån

Johan Book har femton års yrkeserfarenhet av internkommunikation, ledningskommunikation, och framgångsrika strategigenomföranden. Han är certifierad förändringsledare och driver numera företaget Motivationsbyrån där han hjälper företag att utveckla sin kommunikation, ledarskap, motivation och förändringsförmåga.

AdWords

Kom igång med SEM och bli synlig online!
23 maj, Stockholm

Genom att använda sig av Google Adwords ökar du antalet besökare till din hemsida och får en större chans till en ökad försäljning. Med en teoretisk grund och praktiska övningar kommer du som deltagare att få en bra överblick i Adwords som annonseringsplattform. Under dagen kommer en certifierad workshopledare att gå igenom allt från hur annonseringen fungerar till hur man bäst optimerar sina sökord och fördelar budget rätt.

Passar dig som

Är ny inom AdWords och vill få ut maximalt av din annonsering i söknätverket. Du vill lära dig grunderna kring hur du på ett kostnadseffektivt sätt sprider ditt varumärke med hjälp av Adwords. Oavsett om du köper tjänsten från byrå eller inte, kan denna kurs hjälpa dig få ökad insikt, bli en bättre beställare och kostnadsoptimera din strategi.

Du kommer bland annat att lära dig

• Grundläggande kunskap kring Google AdWords och dess möjligheter
• Hur du strukturerar ett konto och skapar annonser
• Hur du kostnadsoptimerar och prioriterar din budget
• Hur du utför sökordsanalys och utifrån den sätter upp din strategi
• Hur du kan optimera landningssidor och kampanjinställningar
• Hur du sätter de viktigaste KPI:erna utifrån din organisations behov
• Hur du kan utvärdera och förbättra din annonsering enligt dina mål

Ta med din dator

Övningar kommer genomföras under dagen och en bärbar dator måste medhavas för dessa.

Att planera och bygga hållbara städer

Hur bygger man en hållbar stad med en bostadsförsörjning som fungerar för alla? Vilka är de viktigaste trenderna inom bostadsförsörjning och urbanisering hur kommer de att påverka oss och utvecklingen framåt? Detta är frågor du som arbetar med hållbar samhälls- och stadsplanering bör ställa dig.

På workshopen går vi tillsammans igenom och diskuterar frågor som rör hållbar bostadsförsörjning.

• Strategisk planering
• Hur ser framväxten av städer och stadsdelar ut i andra delar av världen och vad kan vi lära oss av detta?
• Anpassning till framtidens digitalisering och teknik
• Att arbeta tvärsektionellt för att lyckas
• Samhällsplanering och regional utveckling
• Så lyckas du med din bostadsmarknadsanalys

Mer information om workshopen kommer inom kort.

Informationsstrategi

Uppnå effekt med din informationsstrategi

Har din organisation en informationsstrategi värd att nämna? Är den tydligt dokumenterad och förankrad inom organisationen? Att ha tydliga mål för de kommande 2-5 åren är viktigt, hur ska vi ta oss dit, har vi tydliga processer, vet alla om sin roll i det kommande arbetet? Workshopen kommer att belysa hur du skapar en informationsstrategi med en tydlig plan för genomförande.

Mer konkret kommer workshopen gå in på:

• Hur du hanterar information på detaljeringsnivå
• Informationskvalité
• Tillgängligheten av din information
• Effektiva informationsmodeller
• Vikten av bra IT-stöd
• Informationsförvaltning

Workshopen hålls av Mats Leonéus från BiTA

Informationssäkerhet

Så skapar du en strategi för informationssäkerhet och säkrar efterlevnad

I en alltmer digital värld så har information fått en allt viktigare roll. Vikten av att hantera sin information på rätt sätt har aldrig varit viktigare, misstag i hur informationssäkerheten sköts kan få ödesdigra och dyra konsekvenser för organisationer och företag. Under workshopen kommer du få ta del av hur du skapar en informationsstrategi och varför detta är av yttersta vikt. Du kommer få verktyg och ta del av best practice när det kommer till att skapa en struktur för din informationssäkerhet. När en organisation har en bättre struktur på säkerhetsarbetet så minskar också riskerna för eventuella säkerhetsincidenter.

Du kommer även få ta del av:

• Säker hantering och lagring av information
• Proaktiv riskhantering
• Sekretess
• Integritet
• Tillgänglighet

Workshopen hålls av NTT Security

Konkreta arbetssätt för effektiva operationsflöden

Vad krävs för att skapa effektiva och på lång sikt hållbara operationsflöden i din verksamhet? Vilka delar är avgörande för en framgångsrik operationsplanering?

På workshopen kommer vi att tillsammans djupgående gå igenom positiva exempel från andra verksamheter och titta på vilka konkreta förändringar som gjorts för att uppnå förbättringar.

Mer information om workshopen kommer inom kort.

SÅ EFFEKTIVISERAR DU DINA OPERATIONSFLÖDEN MED BEFINTLIGA RESURSER

Vad krävs för att skapa effektiva och på lång sikt hållbara operationsflöden i din verksamhet? Vilka delar är avgörande för en framgångsrik operationsplanering? Och var börjar vi?

Operationsverksamhet handlar till stor del om resursallokering. Stora kvalitetsbrister och kostnader uppstår på grund av att resurser blir outnyttjade. Detta beror till stor del på att planering och utfall av resursanvändning inte är överensstämmande.

Verkliga fallbeskrivningar används för att besvara frågeställningar kring vilken verksamhet som bör använda vilka salar under vilka tider för att säkerställa att verksamheten kan möta operationsbehovet. På workshopen kommer vi att tillsammans djupgående gå igenom positiva exempel från andra verksamheter och titta på vilka konkreta förändringar som gjorts för att uppnå förbättringar.

Ta del av konkreta åtgärder i opererande verksamheter där man har lyckats med att utföra flera operationer med befintliga resurser och på så sätt kortat ner vårdköerna.

Workshopledare presenteras inom kort.

GDPR i administrativa processer och system

I och med digitaliseringen och nya integritetsskyddslagstiftningen GDPR påverkas majoriteten av alla företag, myndigheter och organisationer. För de som arbetar som administratörer, sekreterare, chefsadministratörer, och administrativa chefer innebär detta nya arbetssätt och praktiska förändringar avseende administration, mailhantering, lönehantering med mera. Ett stärkt skydd för integriteten och en ökad medvetenhet kring er behandling av personuppgifter är något som ska genomsyra hela organisationen och varje beslut. Detta innebär att vikten av kunskap kring dataskyddslagstiftning är ett viktigt steg i er organisations framtida arbete.

För vem: 
Workshopen riktar sig till dig som arbetar som administratör, chefsadministratör, sekreterare eller har ett arbete som är starkt kopplat till administrativa processer i övrigt.

Under workshopen kommer vi arbeta med vanliga frågeställningar rörande GDPR, praktiska exempel och checklistor att ta med från workshopen. Vi bland annat att behandla följande frågor:

• Vad innebär GDPR för den framtida administrationen?
• Hur kan ni arbeta effektivt och samtligt förenligt med GDPR?
• Vilka är de främsta utmaningarna och hur ser lösningarna ut?
• Kunskaper och erfarenheter i förändringsarbete

Passar dig som:

Nyligen börjat eller vill börja arbeta med SEO och få en bättre förståelse för hur du kan förbättra din synlighet hos sökmotorer och sökresultatet. Du lär dig grunderna för att kunna sätta upp en SEO-strategi för din verksamhet.

Du kommer bland annat att lära dig:
• Hur man bör använda GA som verktyg
• Grunderna till SEO
• Sökordsanalys – vad är det och hur identifierar man vilka sökord man ska synas på?

Innehåll – On page:
• Element som kan optimeras för att påverka hur du syns på Google
• Best practice för meta-data
• Att skapa innehåll för webben och dina besökare
• Hur bör man jobba med sina interna sajtstruktur?

Länkningar – Off Page:
• Hur du arbetar med extern länkning till din webbplats
• Vad menas med olika typer av länkar och hur ska man sätta upp länkarbetet utifrån sin verksamhet?
•  Vad bör du undvika?

Ta med egen dator! Övningar kommer genomföras under dagen och en bärbar dator måste medhavas för dessa.