Många kommuner står inför processen att gå ifrån en traditionell webbplats till en mer serviceinriktad webb. Men vilka utmaningar för detta med sig och hur ska du tänka vid denna förändring?

Falkenbergs kommun är mitt i denna process och kommer snart att lansera deras nya webbplats som de kallar för servicewebben. Nedan delar Magnus Österhult, webbstrateg på Falkenbergs kommun med sig av sina erfarenheter!

Ha ett öppet sinne och våga utmana normen!

Vad är de största utmaningarna med att lämna den traditionella kommunala webben till att gå mot en mer kund och användarfokuserad webbplats?
Den största utmaningen är att få med den interna organisationen. Att skapa insikter. Att ställa om och börja se webbplatsen som en av de centrala delarna i hela digitaliseringen. Särskilt sett från användarens perspektiv.

Tre tips till andra som arbetar inom offentlig sektor och har denna förändringen framför sig?
1. Om ni har ett kontaktcenter sätt er där några timmar och bara lyssna på användarna och deras behov.
2. Ut och träffa och våga prata med användarna. Återigen viktigaste är att lyssna.
3. Ha ett öppet sinne och våga utmana normen!

Du är en av vårens talare på Analyticsdagarna – Offentlig sektor, vad ser du mest fram emot på Analyticsdagarna i Maj?
Eftersom Analyticsdagarna är en konferens som jag själv haft lite koll på men inte ännu besök ser jag väldigt mycket fram emot att bara vara på plats och bli inspirerad!

Den 15:e Maj delar Magnus med sig mer av hur Falkenbergs kommun arbetar med analys och mätning vid lanseringen av deras nya webbplats. Läs mer på Analyticsdagarna. 

magnusosterhult

falkenbergskommun