I den här bloggen pratar jag med Dan Drobin, överläkare, docent, ledningsstrateg och hälso- och sjukvårdens ledningsstöd på Landstinget i Värmland. Dan är också både moderator och talare på konferensen Forum för effektivt operationsflöde, 23-24 oktober, i Stockholm, där han kommer att berätta om sitt arbete med en förenklad lean-modell för mer effektiva operationsflöden.

dan-drobin

landstinget-i-varmland

Vad tror du att mindre sjukhus kan lära sig av större sjukhus och vice versa, just när det gäller operationsflöden?
Frågan om stora vs. små sjukhus är länge debatterad. I ekonomisk teori har man sett att små enheter är vad gäller prestation mer fördelade i två ändar – väldigt bra eller väldigt dåliga. Den fördelningen kallas leptokurtosis. Till exempel ser man att det effektivaste landstingssjukhuset är lilla Torsby. Samtidigt finns de minst effektiva sjukhusen i de små (universitetssjukhus undantaget). Det finns ingen korrelation mellan effektivitet och storlek i svensk sjukvård. Små sjukhus kan ledas mer entreprenöriellt och med rätt ledning finns förutsättningar till effektivitet. Min syn är att det går att ta efter de små effektiva enheterna även på stora sjukhus och det kräver kunskap, kunskap och åter kunskap och det finns ingen quick fix.

Du som har lång erfarenhet både som chef och inom opererande verksamhet – Hur avgörande är ledarskapet för att skapa en bra och effektiv verksamhet, och vad är viktigast som chef för att lyckas med det?
I ledarskapet söker vi ofta karismatiska ledare vilket inte är rätt metod. Kunskap är rätt. Givetvis måste man ha med sig människor men det kan man få med hjälp av att sätta igång rätt arbetsgrupper med rätt verktyg och kompetens. Då behövs ingen Moder Teresa. Ett exempel på att en karismatisk ledare kan brista på att leverera välfärd är Fidel Castro. Förändringsarbete måste ske ute i leden där vi möter patienterna. Inte i sjukhusledningen (som däremot måste bli en garant för att så sker).

Vilka frågor tycker du är viktigast och ser mest fram emot att diskutera med kollegor från andra sjukhus under Forum för effektivt operationsflöde, 23-24 oktober, 2018?
Det mest intressanta tycker jag ofta är att diskutera hur man ser på utvecklingen, vilka framgångsfaktorer man tror på, vilka som lyckas eller inte lyckas. Att blottlägga vilka nu outnyttjade vägar man faktiskt har tillbuds.

“Som ytterligare punkt kan tilläggas att om högsta chefen inte har kunskap i utveckling så är det dessvärre chansartat hur bra den verksamheten kan bli.”

Jag vet att du brinner för vikten av kvalitetsarbete och ständiga förbättringar. Vad innebär egentligen kvalitetsbristkostnader för en opererande verksamhet?
Själv tänker jag att det är välkänt i forskningen att kvalitetsbristkostnader är ca 1/3 av omsättningen. Därför vet vi att det är möjligt för oss att göra vårt jobb med bättre och enklare flöden. Till exempel så är knivtiden (det faktiska värdeskapandet på operationsavdelningar) ofta under 1/3 av bemannad salstid. De som är effektivast kan närma sig 50%. Detta innebär att även en ökning från 30 till 40 % innebär en produktionsökning på 1/3! Ofta behöver man mer personal för att öka antalet operationer men med rätt planering kräver den personalökningen mindre än hälften av den ökade produktionen, så netto så vinner man i runda tal hälften (dvs 1/6) vilket jämfört med ett börsbolags årsvinst som ligger på 3% – hela 5 ggr mer eller 5 årsvinster!

En genomgång i KPP-databasen visar att landstingen har försämrat sin totalproduktion sedan 2014 med 3 % varje år (köpkraftsjusterat).

Med skenande köer, arbetsmiljöproblem och sjunkande produktivitet är det inget att vänta på.


Forum för effektivt operationsflöde, Stockholm, tar vi ett gemensamt helhetsgrepp på hur vi kan förbättra operationsflödet och operationsplaneringen runt om i landet och leverera bättre vård till patienterna!