Att vara organisatoriskt rustad för en framtid som man inte vet någonting om är svårt, för att inte säga omöjligt. Organisationer som snabbt kan anpassa sig till förändringar är de som klarar sig bäst i en tidsålder där förutsättningar ändras snabbare än någonsin tidigare. Men att förutspå framtiden är inte så svårt som det låter. I alla fall inte om man frågar Christer Berg, ordförande i Dataföreningen, som är talare under Digitala Strategidagarna – Offentlig Sektor. I detta blogginlägg svarar han på tre korta frågor om digitaliseringen och framtiden. 

Christer Berg, ordförande

Dataforeningen

1. Vad ser du som den enskilt viktigaste faktorn för att lyckas som organisation i den digitala transformationen?
De viktigaste faktorerna är förändringsförmåga och kompetens. Digitalisering innebär ofta radikala förändringar, som till exempel ny verksamhetsmodell, nya processer, förändrade intäkts- och kostnadsflöden eller en ny tjänsteportfölj. Utan väsentliga verksamhetsförändringar uteblir ofta effekterna av digitalisering. För att lyckas med förändring krävs naturligtvis kompetens inom såväl digitaliseringens beståndsdelar som förändringsledning samt att ett antal olika kompetenser kan samspela bra i organisationen.

2. Sett till var vi är i dag gällande digitaliseringen – var det möjligt att förutspå för bara 5 år sedan? Och varför är det viktigt – om det ens är möjligt – att förutspå framtidens trender?
Trender är ett annat ord för bekräftade förändringar. För dem som kunde se de större pågående förändringarna för fem år sedan var det i stort möjligt att förutse där vi är nu. Utvecklingen har egentligen inte överraskat så mycket som det kan förefalla. Men som det är med förutsägelser, ju mer detaljerade de behöver vara desto svårare blir det och desto högre blir risken att de slår fel.

3. Den 3 maj är du en av talarna på Digitala Strategidagarna – Offentlig Sektor. Vad kan vi se fram emot att få lyssna till?
Vi kommer att utgå ifrån ett antal metatrender, det vill säga metaförändringar, som driver eller drivs av digitaliseringen och sedan tillsammans förutse framtiden. Att se in i framtiden är inte så svårt som det kanske låter. Och i denna framtid ska vi titta på hur offentlig sektor kan positionera sig.


Tag chansen att lyssna på Christer Berg under Digitala Strategidagarna. Han delar scen med 9 andra handplockade talare som alla på olika sätt har stor erfarenhet av digitala strategigenomföranden i offentlig sektor. Välkomna!