Alla förändringar på en arbetsplats blir inte per automatik förbättringar – men alla förbättringar föregås av en förändring. Utan engagerade medarbetare blir det svårt att lyckas uppnå målet med en förändring.  Så hur skapar du ett engagemang för förändringar hos dina medarbetare?

Vascaia kommer att leda workshopen i samband med Rethink Office 16-17 Maj.  Nedan delar Vascaias ledningsgrupp med sig av sina tankar om hur du utvecklar arbetsplatsen för att nå hållbara resultat.

Folkhälsovetaren Marcus Strömgren har belyst frågan om varför vissa arbetsplatser lyckas engagera medarbetarna i förändringsprocesser, medan andra misslyckas. I sin avhandling om verksamhetsutveckling som bl a publicerades i Arbetsliv (December, 2017) menar Strömgren att nyckeln är det sociala kapitalet och att det handlar om medarbetarnas tillit och förtroende för sina chefer och kollegor.

Resultatet av en förändring uppnår du inte i ledningsrummen, det uppstår genom människor som vill, kan och vågar hitta nya vägar mot målet.

Vad är det som sätter käppar i hjulet och gör att vi inte uppnår det vi eftersträvar? Varför tappar vi i effektivitet och produktivitet i och under förändringsprocesser? Vad behöver vi som initierar och leder förändring göra annorlunda?

Om nyckeln är det sociala kapitalet tror vi att koden är kommunikation. Att involvera medarbetarna tidigt i processen, lyssna in tankar, idéer, behov och ha en öppen dialog gör vägen till målet betydligt enklare och smidigare.

Att visualisera tydliga målbilder som ger svar på frågorna varför och hur gör skillnad. Skapa nyfikenhet och engagemang istället för motstånd och rädsla. Vägen dit är en kultur där alla får och vill komma till tals. Det låter ju enkelt och helt naturligt, men det är ofta här vi går bet. Och det är mänskligt. Att leda med värderingar som är tydliga, kända, förstådda och accepterade av alla i organisationen är en förutsättning för att nå hållbart resultat.

Det handlar inte om några fina ord på ett papper utan om konkreta handlingar varje dag. Att lyssna och vara närvarande. Ibland behöver vi tänka utanför boxen och använda nya, kreativa verktyg och metoder för att få med alla på tåget. Resultatet av en förändring uppnår du inte i ledningsrummen, det uppstår genom människor som vill, kan och vågar hitta nya vägar mot målet. Och att göra det tillsammans. Håller du med?

 


talarbilder_company12