I detta inlägg gästas bloggen av Karl Brännström, ansvarig för Svenska Spels resa kring den digitala arbetsplatsen. Han delar med sig av sina tankar, insikter och erfarenheter kopplat till ämnet. Karl sitter nu med i juryn till Digital Workplace Awards som reprepresentant för att ha tagit hem utmärkelsen 2016. Från och med nästa stycke och nedåt är alltså Karls ord.

Karl pettersson bild

svenska spel logo

Trivsel på arbetsplatsen är en allt mer aktuell fråga för företag i alla storlekar, men kanske särskilt för oss lite större företag. Trivsel behöver ju inte betyda kuddhörnor och rutschkanor, även om det givetvis kan tilltala vissa, utan handlar lika mycket om hur alla behandlar varandra och hur den fysiska miljön stöttar arbetssätten.

Read more

På samma sätt ser vi på trivseln på den digitala arbetsplatsen. Den är ju, eller bör ju, vara en förlängning av hur vi ser på arbetsmiljön. Den ska till exempel stötta arbetssätten, hjälpa till att effektivisera, skapa kontakter och underlätta samarbete med mera. Men på samma sätt som det är viktigt att ha en städad lokal, målade väggar och tilltalande inredningsdetaljer är det viktigt att inte glömma bort de bitarna i den digitala världen.

På Svenska Spel såg vi det behovet för flera år sedan. Vi började med att se till behoven, men när det var gjort (mer eller mindre) så började vi snegla på de andra lite mjukare bitarna. Kan vi verkligen lägga utvecklingstid på gamification, snygg modern design och eller den digitala kuddhörnan? Eller ska det räcka med att det fungerar och löser behoven?

Vi anser att det är ett måste. I interna system som är kopplade till den digitala arbetsplatsen är det tyvärr inte helt ovanligt att användaren tas för givet, det går inte att välja några andra system. Men det vi vet är att engagemanget finns där, de vill vi ta vara på.

När vi samtidigt fick chansen att uppgradera vårt intranät Hemmaplan, namnet som signalerar precis vad vi vill att det ska betyda för alla på Svenska Spel, så valde vi att prioritera de här bitarna. Vi har som målsättning att alla ska vara med, inte för att man måste utan det ska vara något man vill. Med den målsättningen tittade vi på allt från design, struktur, funktion, gränssnitt, innehåll, tonalitet med mera. Allt ska genomsyras av den målsättningen.

Det var också det som gjorde att vi 2016 fick utmärkelsen Nordens bästa digitala arbetsplats. En utmärkelse som innan kallats Nordens bästa intranät. Vi kunde tydligt visa vad vi ville uppnå, och resultat som visade at vi uppnått vårt mål. Bland annat så anger 9 av 10 medarbetare att man får den informationen man behöver för att sköta sitt jobb, och 8 av 10 anser att det är ett stöd i det dagliga arbetet och att det hjälper till att spara tid. Men den roligaste siffran, och lustigt nog den sämsta siffran, är att 6 av 10 anser att Hemmaplan bidrar till att känna sig stolt över att jobba på Svenska Spel. Ett nästan tre gånger så högt resultat som föregående mätning!

Vi har verkligen inte den perfekta digitala arbetsplatsen. Mycket kan bli bättre; sökfunktionen och resultaten kan putsas på, vissa funktioner saknas, vi har sidor och funktioner som inte används som tänkt och mycket mer. Men vad vi har är en tydlig och konkret idé om vad vi vill att Hemmaplan ska göra och hur det ska kännas – och det uppfyller den!

I framtiden blir det möjligtvis vanligare att den digitala arbetsplatsen blir en faktor när man ska välja arbetsplats. När det sker så står vi på Svenska Spel redo.

 

 

Vinnaren av Digital Workplace Awards 2017 kommer att utses på Digital Workplace Summit den 17 maj. Hoppas att vi ses där!

talarlogotyper_DWS