Finalist i ”Årets CIO 2015” och drivande i Pensionsmyndighetens framgångsrika digitaliseringsarbete, med målet att leda den digitala utvecklingen och hjälpa politiker, tjänstemän och andra organisationer inom offentlig sektor att komma framåt på det digitala området. Peder Sjölander är CIO på Pensionsmyndigheten och brinner för den digitala utvecklingen. Här delar han med sig av sina tankar kring tre viktiga områden.


1. Vad är viktigast för att framgångsrikt driva den digitala utvecklingen i rollen som chef?
Se till att du har stor trovärdighet i organisationen genom att göra ditt grunduppdrag riktigt bra med stabil drift, effektiv utveckling samt proaktivt arbetssätt i affärsutvecklingen.
Se till att du förstår verksamheten ordentligt och föreslå sen områden där IT/digitalisering kan effektivisera, transformera, nyskapa, förbättra för produkter, tjänster och kunder.
Kommunicera ordentligt så att alla medarbetare hjälper till i detta arbete genom att jobba agilt, våga prova, skapa ständiga förbättringar, kulturhack etc.
Se till att hela tiden vara påläst och dela med dig av dessa kunskaper.

2. Hur ser man till att övergripande verksamhetsmål, digitala strategier och konkreta projekt och handlingar går hand i hand?
Detta är enkelt då en digital strategi ska vara en del av den övergripande strategin/verksamhetsplanen och inget som sker vid sidan om. På Pensionsmyndigheten har vi en övergripande utvecklingsinriktning och det är ”Koncentrerad digitalisering” vilket innebär att vi utifrån medborgarens behov/kommande behov använder digitaliseringen till att effektivisera, kvalitetsförbättra och skapa fler tjänster utan ökad kostnad. Denna inriktning styr alla medarbetares utveckling.

3. Vad kan kommuner, landsting och myndigheter kan lära av varandra genom större utbyta och mer samverkan? 
Då alla försöker skapa nytta för sina kunder och vi alla står inför samma utmaningar är det bra att vi delar på våra bra (och mindre bra) idéer så vi alla rör oss framåt. Dessutom är samverkan en förutsättning framöver för att kunderna ska bli nöjda och få bra service.

Peder kommer under Digitala Strategidagarna – Offentlig Sektor den 3 maj att berätta mer kring hur tvärfunktionellt och proaktivt arbete, ledarskap och kommunikation samt medarbetarengagemang och förankring är avgörande för en lyckad digital utveckling.